FANDOM


Đặc vụ W (Cá voi)
Whale Agent
Đặc vụ W
Giới tính: đực
Nơi sống: Đại dương
Gia đình và bè bạn
Bạn bè:
Các đặc vụ O.W.C.A
Kẻ thù:
L.O.V.E.M.U.F.F.I.N, Heinz Doofenshmirtz
Tài năng, tính cách
Sự nghiệp:
Đặc vụ
Hội nhóm:
O.W.C.A
Phía sau hậu trường
Xuất hiện lần đầu:
Raging Bully

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên