FANDOM


Alabama Bound
Mobile Mammal
Perry đang lái xe tải trong bài hát.
Bài hát bởi Kỹ sư Xây dựng
Thể loại:
Nhạc đồng quê phương Nam
Độ dài:
0:42
Kỹ sư Xây dựng niên sử
Kế trước:
Không.
Hiện tại:
Alabama Bound
Tiếp theo:
Aren't You a Little Young?
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Mobile Mammal-000:42

Phineas and Ferb - Mobile Mammal-0

Alabama Bound (mùa 3)
Agentp - Road Trip
Perry lái chiếc xe tải.
Bài hát bởi Công nhân Nhà máy Chuối
Độ dài:
0:05
Kỹ sư Xây dựng niên sử
Kế trước:
Aren't You a Little Young?
Hiện tại:
Alabama Bound
Tiếp theo:
Không.
Đoạn nhạc

Alabama Bound là bài hát đồng quê phương Nam từ tập phim "Suddenly Suzy". Bài hát được sáng tác bởi Công nhân Nhà máy Chuối nhưng ông đã để đĩa đơn trên xe của công ty được lái bởi Thú mỏ vịt Perry. Bài hát này cũng chơi được một lúc ngắn khi Perry giành quyền lái xe tải của Doofenshmirtz trong tập phim "Road Trip".

Lời bài hát

He's Alabama-bound with a load of bananas,
Headin' south across the Mason-Dixon line,
Then he's haulin' pineapples to Gary, Indiana,
Gotta burn some rubber, make that highway whine!

He's a mobile mammal and I bet you a fiver
He's eatin' hush puppies and corn on the cob,
He's a semi-aquatic semi driver,
A full-time agent with a part-time job!

Aw yeah, I'll bet you a fiver!
That there's a mobile mammal!

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, ooh-ooh! Woo!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

  • Một bức tượng nhỏ Thiếu tá Monogram đang mặc như Vũ nữ múa Hula có thể thấy trên bảng điều khiển.
  • Bài hát này giống vói nhịp điệu của bài hát "Truck Drivin' Girl".
  • Perry được mô tả là động vật có vú bán thủy sinh, thứ được thêm vào lời của bài hát.
  • Một phần của lời bài hát nói rằng Con voi Mobile đang hướng đến Alabama. Tác giả của chương trình Dan Povenmire lớn lên tại phố Mobile, Alabama.
  • Tại Watch Disney XD, bài hát này được đặt tên là Mobile Mammal.

Nối tiếp

  • Bài hát này sau đó được nghe lần nữa trong lúc ngắn khi Perry giành quyến điều khiển trên xe tải của Doofenshmirtz trong tập "Road Trip".

Sáng tác

Mã BMI #12118196

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên