FANDOM


Bango-Ru (song)
Chronicles of Meap bangoru
Hội chợ Bango-ru
Bài hát bởi ''
Thực hiện:
Không rõ
Độ dài:
0:11
Niên sử
Kế trước:
Candace (bài hát)
Hiện tại:
Bango-Ru (bài hát)
Tiếp theo:
Carl, the Intern
Đoạn nhạc

Bàii hát này được hát trong tập phim "The Chronicles of Meap".

Lời bài hát

Bango-Ru: Make a new friend, it's... Bango-Ru
Cuddly little bug-eyed... Bango-Ru
Fine, battery-powered... Bango-Ru
I love you, I love you, I love you Bango-Ru.

Bản dịch

Bango-Ru: Hãy làm quen 1 người bạn mới, là... Bango-Ru
Đôi mắt to tròn dễ thương... Bango-Ru
Chạy bằng pin... Bango-Ru
Tôi yêu bạn, tôi yêu bạn, tôi yêu bạn, Bango-Ru.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên