Fandom

Phineas and Ferb wiki

Beautiful Lunchtime

479bài viết
trên wiki này
Add New Page
Thảo luận0 Share
"Beautiful Lunchtime"
Beautiful Lunchtime.jpg
Toà nhà trong suốt bài hát.
Bài hát bởi Giáo sư Parenthesis
Thể loại:
Ballad, Bài hát của Kẻ xấu
Giáo sư Parenthesis niên sử
Kế trước:
Không.
Hiện tại:
Beautiful Lunchtime
Tiếp theo:
Không
Đoạn nhạc

Beautiful Lunchtime (Bữa trưa đẹp trời) là bài hát được thực hiện bởi Giáo sư Parenthesis trong tập "O.W.C.A. Files"

Lời bài hát

Beautiful lunchtime, at my secret lair, in the Grand Canyon

Bản dịch

Bữa trưa đẹp trời, tại trụ sở bí mật của tôi, ở Grand Canyon.

Kế trước:
"O.W.C.A. Files"
Bài hát Tiếp theo:
"They Left Me Standing Outside"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên