FANDOM


Bài hát
Bee Song
Bee Day - Bee Song.jpg
Bài hát kết thúc với nốt Si giáng cùng với nốt Pha thăng
Bài hát bởi Aaron Jacob, Laura Dickinson và Đoàn phim - Phineas and Ferb''
Phát hành:
26 tháng 4, 2013
Thể loại:
Pop
Độ dài:
0:38
Aaron Jacob, Laura Dickinson và Đoàn phim - Phineas and Ferb' niên sử
Kế trước:
"Danville for Niceness" (Dàn đồng ca Danville)
"Quirky Worky Song" (Lawrence)
"Zubada" (Fireside Girls)
"My Cruisin' Sweet Ride" (Linda)
"My Cruisin' Sweet Ride (Opening Version)" (Laura Dickinson)
"Improbably Knot" (Aaron Jacob)
"Square Dance" (Candace)
"Backyard Hodge Podge" (Phineas, FerbIsabella)
Hiện tại:
Bee Song
Tiếp theo:
"Waggle Dance" (Isabella và Fireside Girls)
"Extraordinary" (Candace)
"Quirky Worky Song" (Laura Dickinson)
"Gordian Knot" (Phineas và Ferb)
"Humiliating Stumblegimp Dance of Contrition" (Aaron Jacob)
"Fletcher Family Flying Circus" (Lawrence)
"Foot Stomp Mash Up" (Linda)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Bee Song00:41

Phineas and Ferb - Bee Song

"Bee Song" là bài hát từ tập phim "Bee Day", được hát bởi những cư dân của Danville tại lễ khai mạc của Lễ hội Ong.

Lời bài hát

Người đàn ông: Where's that swarm? What's that drone?
Something's buzzing close to home:
Người đàn ông, Người phụ nữ: It's Bee Day,
And I'm feeling fine!

Một vài cư dân: They look for pollen wherever they roam,
Then regurgitate honey in a honeycomb:
It's Bee Day;
Come on, get in line!

Tất cả cư dân: It's time to celebrate Bee Day!
They pollenate the flowers,
Bee Day!
They party in the hives,
Bee Day!
From time to time they sting us,
And they pay for it with their lives...

Because it's Bee Day!

Bản dịch

Người đàn ông: Cái gì đang tụ lại? Cái gì đang bay đây?
Có gì đang kêu ù ù ở gần nhà:
Người đàn ông, Người phụ nữ: Đó chính là Ngày Ong,
Và tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời!

Một vài cư dân: Chúng luôn tìm phấn hoa khi chúng đi đến đâu,
Rồi chúng mang mật về tổ ong:
Đây là Ngày Ong;
Hãy lại đây, và cùng hát nào!

Tất cả cư dân: Hôm nay là Ngày Ong!
Những con ong đã thụ phấn cho hoa,
Ngày Ong!
Nó sống trong những cái tổ,
Ngày Ong!
Nó đã nhiều lần đốt chúng ta,
Và phải trả giá bằng mạng sống...

Vì hôm nay là Ngày Ong!

Thư viện ảnh

Nhấn vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ Bee Song.
Thư viện ảnh cho Bee Song có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Lỗi

Sáng tác

Mã BMI #15909788

Kế trước:
"Pi"
Bài hát Tiếp theo:
"Waggle Dance"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên