Fandom

Phineas and Ferb wiki

Bình luận4

Bộ phim mới của Phineas & Ferb và sự xuất hiện lần 2 của các phát minh

Connor90 ngày 22 tháng 7 năm 2011 Blog thành viên:Connor90

Mọi người ai từng xem qua các Trailer và Teaser của bộ phim Across the 2nd Dimention đều có thể nhận thấy rất nhiều phát minh của Phineas và Ferb trong các tập đã ra mắt của cả 3 season đều xuất hiện trở lại. VD như:

Chó Rover (mùa 3)

Găng tay bắn bóng (mùa 2)

The beak (lần này là do Bajeet mặc)

...

Theo mình đây sẽ là tập phim chứa nhiều phát minh của P&F nhất từ trước đến giờ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên