FANDOM


Trong các tập phim chỉ có tập Rollercoaster là được dịch là tàu lượn siêu tốc thôi. Còn các tập còn lại thì toàn là tên tiếng anh. Mình đã thăm blog của rose rồi, hình như nên để tiếng anh nhỉ? vì tiếng việt đâu có chính xác?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên