FANDOM

Shieru-chan

biệt danh Cừu-sama

  • Tôi sống tại Vùng đất của những anh hùng
  • Tôi sinh ngày 16 tháng 9
  • Công việc của tôi là Leader của nhóm dịch All For Manga
  • Tôi là Nam

Thành viên này chưa viết bất kỳ bài blog nào!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên