FANDOM

Xiao Qiao

biệt danh 小喬(小乔)

 • Tôi sống tại a wonderful country
 • Nghề nghiệp của tôi là a Wikian, wiki editor
 • Tôi là not an evil witch
 • Xiao Qiao

  Phineas birthday episode

  ngày 24 tháng 7 năm 2011 bởi Xiao Qiao

  Tớ lướt sơ Disney Châu Á thì thấy Phineas birthday episode giới thiệu ngày 9 tháng 8 là sẽ chiếu, tớ không ngờ ở châu Á lại chiếu lâu đến thế. Vậy nên trường hợp đặc biệt, tập trung hoàn thành tập Phineas' Birthday Clip-O-Rama! trước tháng 8 nào! Chắc chỉ vài ngày thôi, tớ nghĩ sẽ kịp và quay lại kế hoạch hiện tại theo đúng tiến độ.

  ••• Xiao Qiao leave a message 13:34, ngày 24 tháng 7 năm 2011 (UTC)

  Chi tiết >
 • Xiao Qiao

  Chat wiki! Wiki chat!

  ngày 1 tháng 7 năm 2011 bởi Xiao Qiao

  Tớ xin thông báo, wiki đã có tính năng tán gẫu trò chuyện trực tuyến cộng đồng, công cụ này giúp các bạn có thể trực tiếp trao đổi với nhau về thông tin trợ giúp, tán gẫu về PF, nhưng wiki số thành viên ítquá, chắc sẽ dùng ít người online thường xuyên và cùng lúc để tán gẫu, tớ nghĩ sau này nó sẽ được sử dụng nhiều khi số lượng thành viên tăng!

  ••• Xiao Qiao leave a message 12:07, ngày 1 tháng 7 năm 2011 (UTC)

  Chi tiết >