FANDOM


Tớ xin thông báo, wiki đã có tính năng tán gẫu trò chuyện trực tuyến cộng đồng, công cụ này giúp các bạn có thể trực tiếp trao đổi với nhau về thông tin trợ giúp, tán gẫu về PF, nhưng wiki số thành viên ítquá, chắc sẽ dùng ít người online thường xuyên và cùng lúc để tán gẫu, tớ nghĩ sau này nó sẽ được sử dụng nhiều khi số lượng thành viên tăng!

••• Xiao Qiao leave a message 12:07, ngày 1 tháng 7 năm 2011 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên