FANDOM


Tớ lướt sơ Disney Châu Á thì thấy Phineas birthday episode giới thiệu ngày 9 tháng 8 là sẽ chiếu, tớ không ngờ ở châu Á lại chiếu lâu đến thế. Vậy nên trường hợp đặc biệt, tập trung hoàn thành tập Phineas' Birthday Clip-O-Rama! trước tháng 8 nào! Chắc chỉ vài ngày thôi, tớ nghĩ sẽ kịp và quay lại kế hoạch hiện tại theo đúng tiến độ.

••• Xiao Qiao leave a message 13:34, ngày 24 tháng 7 năm 2011 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên