FANDOM


"Chẳng phải ta có một chú chó tên Bucky bị ốm và đến sống tại nông trại của lão Simmon tốt bụng đó sao?"
—Phineas[nguồn]

Bucky
WeHadADogNamedBucky
Tàn tích của Bucky tại Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên ở Danville
Giới tính: con đực
Tuổi: Chưa biết (đã chết)
Tài năng, tính cách
Hội nhóm:
Gia đình Flynn-Fletcher
Lão Simmons
Phía sau hậu trường
Xuất hiện lần đầu:
"It's About Time"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên