FANDOM


Song icon
Buford Reprise
If we don't song
Bài hát bởi Buford
Thể loại:
March
Độ dài:
0:07
Buford niên sử
Kế trước:
"Wake Up Better"
Hiện tại:
Buford Reprise
Tiếp theo:
"Backyard Hodge Podge"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - If We Don't Succeed00:07

Phineas and Ferb - If We Don't Succeed

"Buford Reprise" là bài hát ngắn được hát bởi Buford Van Stomm trong tập phim "Bully Bust", giải thích một điều luật mới nữa của gia đình cậu cho Candace Flynn nghe, khẳng định tai sao cậu lại không muốn bắt qua tang PhineasFerb nữa.

Lời bài hát

Buford: Well...
If we Van Stomms don't succeed on the very first try...
Then we just give up.

Bản dịch

Buford: Vậy thì...
Nếu chúng tôi nhà Van Stomm không thành công trong lần đầu tiên...
Thì chúng tôi bỏ cuộc luôn.

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #15850425

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Quirky Worky Song"
Bài hát Tiếp theo:
"My Cruisin' Sweet Ride (Opening Version)"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên