FANDOM


Dance of Contrition
RogerDanceofContrition
Roger đang nhảy trong Điệu nhảy Ngộ nghĩnh
Bài hát bởi Carmen CarterDanny Jacob
Phát hành:
9 tháng 8, 2013
Thể loại:
Dance/Disco
Độ dài:
0:26
Carmen Carter và Danny Jacob niên sử
Kế trước:
"Shake Your Body" (Carmen Carter)
"Get Back Hair" (Danny Jacob)
Hiện tại:
Dance of Contrition
Tiếp theo:
"Surfin' Asteroids" (Danny Jacob)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb The Dance Of Contrition(Second Version)00:25

Phineas and Ferb The Dance Of Contrition(Second Version)

"Dance of Contrition" (Điệu nhảy tạ lỗi) là bài hát từ tập phim "One Good Turn". Đây là phiên bản mới từ Roger Doofenshmirtz của bài hát "Humiliating Stumblegimp Dance of Contrition". Nó được nghe sau khi Heinz Doofenshmirtz bắn Roger bằng Máy Xoay 90 Độ.

Lời bài hát

Dance of contrition
Humiliatin' dance of contrition
(Everybody dance!)
Dance of contrition
Humiliatin' dance of contrition
(Everybody dance!)
YEAH!
(Everybody dance!)
Yeah-ee-yeah!
(Everybody dance!)
Dance of contrition
Humiliatin' dance of contrition
(Everybody dance!)

Bản dịch

Điệu nhảy tạ lỗi
Điệu nhảy tạ lỗi hài hước
(Mọi người cùng nhảy nào!)
Điệu nhảy tạ lỗi
Điệu nhảy tạ lỗi hài hước
(Mọi người cùng nhảy nào!)
YEAH!
(Mọi người cùng nhảy nào!)
Yeah-ee-yeah!
(Mọi người cùng nhảy nào!)
Điệu nhảy tạ lỗi
Điệu nhảy tạ lỗi hài hước
(Mọi người cùng nhảy nào!)

Sáng tác

Mã BMI #16852465

Cước chú

Kế trước:
"Humiliating Stumblegimp Dance of Contrition"
Bài hát Tiếp theo:
"Surfin' Asteroids"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên