FANDOM


Song icon
"Doof's Evil Hideout Vacation Swap"
It's an elegant lair
Bài hát bởi Cheryl
Phát hành:
March 1, 2014
Cheryl niên sử
Kế trước:
Không
Hiện tại:
Doof's Evil Hideout Vacation Swap
Tiếp theo:
Không
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Doof's Evil Hideout Vacation Swap01:22

Phineas and Ferb - Doof's Evil Hideout Vacation Swap

"Doof's Evil Hideout Vacation Swap" (tạm dịch: Cuộc Trao đổi Căn cứ Xấu xa trong Kì nghỉ của Doof) là bài hát xuất hiện trong tập phim "Live and Let Drive", Heinz Doofenshmirtz nhận trụ sở mới trên một hòn đảo, vậy nên ông đã thay đổi Nhạc chuông Xấu xa. Đoạn quảng cáo 30 giây của bài hát[1] được phát lần đầu trên "The Brian and Jill Show" và được ca sĩ khách mời Jill Whelan hát.[2]

Lời bài hát

Doofenshmirtz Swanky New Evil Lair!
It's an even swap,
A variation on a timeshare
He can use the kitchen and the hallway closet
Don't touch the rocket or you'll lose your deposit
It's an old-school evil hideout vacation swap.

It's an elegant lair with spectacular views
But the carpets are white, so please take off your shoes
The wiring is new, so you won't blow an electrical fuse

It's a swanky new evil hideout vacation
An old school evil hideout vacation
Yes, it's Doofenshmirtz evil hideout vacation swap.

Vacation swap!

Bản dịch

Trụ sở Xấu xa mới của Doofenshmirtz!
Đó là cuộc trao đổi công bằng,
Một kiểu kì nghỉ mới
Ông có thể dùng bếp và tủ chứa đồ
Đừng chạm vào tên lửa nếu không sẽ mất tiền đặt cọc
Đây là một cuộc trao đổi căn cứ trong kì nghỉ.

Đây là một căn cứ có khung cảnh rất đẹp đẹp
Nhưng thảm rất trắng, vì vậy làm ơn hãy tháo giày ra
Dây điện vẫn còn rất tốt, vì vậy đừng tắt cầu dao

Đây là trụ sở trong kì nghỉ mới
Một trụ sở cũ xấu xa
Phải, đó là cuộc trao đổi căn cứ trong kì nghỉ xấu xa của Doofenshmirtz.

Trao đổi kì nghỉ!

Thư viện ảnh

It's Doofenshmirtz evil hideout vacation swap
Thư viện ảnh cho Doof's Evil Hideout Vacation Swap có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Ám chỉ

  • Bài hát là bản bắt chước của phần nhạc nền trường cũ của James Bond do Shirley Bassey biểu diễn. Đặc biệt, ba nốt nhạc đầu rất giống bài hát "Goldfinger"

Sáng tác

Mã BMI #17466298

Cước chú

Xem thêm

Kế trước:
"Gonna Get My Bust On"
Bài hát Tiếp theo:
"Summer All Over the World"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên