FANDOM


Song icon
"Ts. Quả dừa"
Dr. Coconut
Bài hát bởi Danny Jacob
Độ dài:
0:31
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
"Spa Day"
Hiện tại:
Dr. Coconut
Tiếp theo:
"Mix and Mingle Machine"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Dr00:31

Phineas and Ferb - Dr. Coconut


Phineas and Ferb Dr01:24

Phineas and Ferb Dr. Coconut - Demo

Phiên bản thử nghiệm

Dr. Coconut (Ts. Quả dừa) là bài hát trong hậu kết của tập phim, "Spa Day", nơi Carl đóng tất cả cửa trong phòng và nhảy theo điệu nhạc của Hawaiian. Anh ta đeo 2 nửa quả dừa trước ngực, dụng cụ của bác sĩ và váy cỏ hula. Trong tập phim, "Spa Day", Ts. Doofenshmirtz đã gọi Carl "T.s Quả dừa" như 1 biệt danh. Doofenshmirtz nói, "Và cả cậu bạn nhỏ của ông ấy nữa, cậu Thực tập viên là T.s Quả dừa ấy! (dừng lại) Phải, đôi khi ta ước mình không biết quá nhiều..."

Lời bài hát

Oooh, Oooh, Oooh, Oooh,
Doctor Coconut
Look out
Here he comes

Doctor Coconut
Look out
Here he comes

Doctor Coconut

Bản dịch

Oooh, Oooh, Oooh, Oooh,
Tiến sĩ Quả dừa
Cẩn thận
Anh ta đang tới

Tiến sĩ Quả dừa
Cẩn thận
Anh ta đang tới

Tiến sĩ Quả dừa

Nhạc sĩ sáng tác

Mã BMI #11329669

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên