FANDOM


Drusselstein
325a - The Country of Drusselstein
Làng:
Gimmelshtump
Stumblegimp
Lục địa:
Châu Âu[1]
Địa điểm:
Đông Âu
Thông tin hành chính
Đơn vị hành chính:
Quân chủ[2]
Thông tin chung
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức, tiếng Anh
Công dân được biết đến:
Heinz Doofenshmirtz
Ts. Gevaarlijk
Roger Doofenshmirtz
Jekyll Doofenshmirtz (Đã mất)
Phineastein (Đã mất)
Ferbgor (Đã mất)
Nhân vật giống Isabella (Đã mất)
Công chúa Baldegunde
Jeremiah (Đã mất)
Constance (Đã mất)
Only Son
Kenny
Fluffy Pants Doofenshmirtz
Thần lùn giữ vườn
Xuất hiện lần đầu:
"Lawn Gnome Beach Party of Terror"

Drusselstein (DRUUS-əl-steen) là một đất nước Đông Âu hư cấu mà Heinz Doofenshmirtz đã từng sống. Heinz được sinh ra ở một ngôi làng Gimmelshtump. Đất nước đó có thể là một sự bắt chước với những đất nước như Đức, Áo, Hung-ga-ri, Transylvania (Ru-ma-ni) và Thụy Sĩ.

Địa điểm

Người dân

Tín ngưỡng

Ngôn ngữ

Thông tin cơ sở

Cước chú

  1. Ferb đã nhắc đến Drusselstein là ở Châu Âu trong tập "The Donkleberry Imperative"
  2. "Make Play"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên