FANDOM


F-Games
Crowd at F-Games Stadium
Sự cuồng nhiệt trên khán đài
Bài hát bởi Robbies Wyckoff
Thực hiện:
Robbies Wyckoff
Thể loại:
Hard rock
Độ dài:
1:06
Robbies Wyckoff niên sử
Kế trước:
không
Hiện tại:
F-Games (bài hát)
Tiếp theo:
không
Đoạn nhạc

F-Games là bài hát từ tập phim "Got Game?". Bài hát này được trình diễn trong lúc những cậu con trai đang thi đấu với các cô gái để xem ai là người giỏi nhất.

Lời bài hát

Na-na na-na na
Na-na na-na na
Na-na na-na na, na na na na-na

Na-na na-na na
Na-na na-na na
Na-na na-na na, na na na na-na

Don't wanna hear no smack talk.
You wanna call your mama, here's the dime.
It's time to walk the walk walk.
You got a reputation on the line. So get your game on, Or else it's shame on you.

Gimme an "F"! (F !)
Gimme an "F"! F Games!
Are you a contender...
Gimme an "F"! (F !)
Gimme an "F"! F Games!
In the battle of the genders!

Na-na na-na na
Na-na na-na na (Yeah)
Na-na na-na na, na na na na-na

Na-na na-na na
Na-na na-na na (F-Games)
Na-na na na na, na na na na-na

Bản dịch

Na-na na-na na
Na-na na-na na
Na-na na-na na, na na na na-na

Na-na na-na na
Na-na na-na na
Na-na na-na na, na na na na-na

Bạn không muốn nghe những lời dọa dẫm
Bạn muốn gọi mẹ ư, đây chẳng là gì
Đã đến lúc dậm, dậm, dậm chân thật mạnh.
Bạn là người có tiếng tăm. Vậy hãy bắt đầu cuộc chơi,
nếu không thì bạn thật đáng xấu hổ.

Cho tôi một chữ "F"(F !)
Cho tôi một chữ "F" !F Games!
Bạn là một đối thủ...
Cho tôi một chữ "F"(F !)
Cho tôi một chữ "F" !F Games!
Trong cuộc chiến khác phái!

Na-na na-na na
Na-na na-na na (Yeah)
Na-na na-na na, na na na na-na
Na-na na-na na
Na-na na-na na (F-Games)
Na-na na na na, na na na na-na

Nhạc sĩ sáng tác

Thông tin cơ sở

Cước chú

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên