FANDOM


"Ferb"
Agent Ferb
Bài hát bởi Laura Dickinson
Laura Dickinson niên sử
Kế trước:
"Doofenshmirtz Vacation Condo"
Hiện tại:
Ferb (bài hát)
Tiếp theo:
"Don't Look Down"
Đoạn nhạc
Laura Dickinson - Ferb00:03

Laura Dickinson - Ferb

"Ferb" là một bài hát ngắn được Laura Dickinson hát trong tập "Phineas' Birthday Clip-O-Rama!".[1] Đây là một bản bắt chước lại được hát khi Ferb lẻn ra trong đoạn clip do Irving biên tập.

Lời bài hát

Ca sĩ hát bè: Ferb!

Sáng tác

  • Danny Jacob

Mã BMI #13336174

Thông tin cơ sở

  • Trước khi được Laura Dickinson xác nhận,[1] đây không được xem là một bài hát.
  • Theo lời Laura Dickinson, đây là một bài hát khác với "Perry the Platypus."[1]

Cước chú

Xem thêm

Kế trước:
"Doofenshmirtz Vacation Condo"
Bài hát Tiếp theo:
"Mission Song"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên