Fandom

Phineas and Ferb wiki

Fireside Girls Anthem

445bài viết
trên wiki này
Add New Page
Thảo luận0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Fireside Girls Anthem
Fireside Girls Pose.jpg
Nhóm Fireside Girls với cờ Hoa Kì ở phía sau họ.
Bài hát bởi Isabella và Fireside Girls
Thể loại:
Tổ chức ca
Độ dài:
0:19
Isabella và nhóm Fireside Girls niên sử
Kế trước:
Gitchee Gitchee Goo (Phiên bản mở rộng) (Isabella và một số Cô gái Bên lò sưởi)
Flying Fishmonger (Katie và Holly)
Ballad of Badbeard (Ginger)
Hiện tại:
Fireside Girls Anthem
Tiếp theo:
Atlantis (Isabella)
Wedding Adventure (Fireside Girls)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - The Fireside Girls00:20

Phineas and Ferb - The Fireside Girls

Firesdie Girls Anthem (Tổ chức ca Fireside Girls) là bài hát được hát bởi đội 46231 của nhóm Fireside Girls trong tập phim "Isabella and the Temple of Sap".

Lời bài hát

Firesde Girls: We're Fireside Girls, one and all
And together we belong.
We wear our patches upon our sashes
And stand cute, small, and strong!
This is the Fireside Girls song...
And it's not too terribly long!

Bản dịch

Fireside Girls: Chúng ta là Những cô gái Bên lò sưởi, một và tất cả
Và đoàn kết lại chúng ta là một.
Chúng ta đeo huy hiệu trên khăn choàng của ta
Và đáng yêu, nhỏ bé, và mạnh mẽ!
Đây là bài hát của Những cô gái Bên lò sưởi...
Và nó không quá dài!

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên