FANDOM


Flawless Girl Cosmetics
Flawless Girl.jpg
Cô gái hoàn mĩ
Bài hát bởi ''
Thực hiện:
Không rõ
Độ dài:
0:36
Niên sử
Kế trước:
A-G-L-E-T
Hiện tại:
Flawless Girl
Tiếp theo:
When Will He Call Me?
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb Flawless Girl (HQ)00:36

Phineas and Ferb Flawless Girl (HQ)

Bài hát này được sử dụng cho Flawless Girl Cosmetics và nó xuất hiện trong tập phim "Attack of the 50 Foot Sister". Nó rất có thể được hát bởi Danny Jacob

Lời bài hát

You know you want to be her,
She's a Flawless Girl. (Flawless Girl)
All the boys say when they meet her,
She's a Flawless Girl. (Flawless Girl)
She's at the forefront of every trend,
Never less than 5 foot 10
And if you use our products, then
You can be a Flawless Girl.
A Flawless Girl.

Announcer: Flawless Girl. Because nobody's perfect without using our cosmetics.

Bản dịch

Bạn biết bạn đang ước được như cô ấy,

Cô ấy là 1 Cô gái hoàn mĩ (Cô gái hoàn mĩ)
Mọi chàng trai đều nói khi gặp cô ấy,
Cô ấy là 1 Cô gái hoàn mĩ (Cô gái hoàn mĩ)

Cô ấy luôn đi đầu mọi xu hướng mốt
Không bao giờ thấp hơn 5ft10

Và nếu bạn dùng sản phẩm của chúng tôi, thì
Bạn có thể trở thành Cô gái hoàn mĩ.
Cô gái hoàn mĩ.

Người thông báo: Cô gái hoàn mĩ . Vì không ai hoàn mĩ mà không dùng mĩ phẩm của chúng tôi.

Thông tin cơ sở

  • Bài hát này rất giống với 1 bài hát ở mùa 1, Candace (Who's That Girl). Cái giống là 2 chàng trai làm nền của bài, hát "She's A Flawless Girl" cũng là 2 chàng trai đã hôn gió Candace trong bài Candace (Who's That Girl). Và giai điệu cũng rất quen thuộc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên