FANDOM


Song icon
"Fletcher Family Flying Circus"
I wish that we could do this every year (1)
Lawrence và Reginald Fletcher đang hát.
Bài hát bởi Ông ngoại FletcherLawrence
Thể loại:
Nhạc jazz những năm 1920
Độ dài:
01:26
Lawrence niên sử
Kế trước:
"Bee Song"
Hiện tại:
Fletcher Family Flying Circus
Tiếp theo:
Không.
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Fletcher Family Flying Circus Subtitles01:38

Phineas and Ferb - Fletcher Family Flying Circus Subtitles

"Fletcher Family Flying Circus" là bài hát được hát bởi Reginald và Lawrence Fletcher trong tập phim "Father's Day" lúc họ đang thử chiếc máy bay phản lực mà Phineas và Ferb làm cho họ.

Lời bài hát

LawrenceReg: In our two wing aeroplane,
Doing tricks that look insane
To keep the peoples entertained
And leave them breathless.

Call us brave or slightly mad
Lawrence: I'm his son and he's me dad!
Reg: And I look really grand in plaid
But now I'm vestless!

Lawrence: Nice ad lib, Dad!
Reg: Thanks, son, I just roll with it.
Lawrence and Reg: Like you do!

It's the Fletcher Family Flying Circus
Doing aerial acrobatics in the atmosphere
High above the stress and strife,
There's nothing here to irk us;
Just a father and a son together,
Keepin' our heads above the weather,
I wish that we could do this every year!

Barrel rolls and loop-de-loops,
Buzzing that encounter group,
Doing the Charleston on the wing,
Yes! We'll try almost anything!

An immelmann, an English bunt,
A crazy Russian circus stunt,
A Cuban eight, an inverted spin,
All while wearing this foolish grin!

It's the Fletcher Family Flying Circus
Doing aerial acrobatics in the atmosphere
High above the stress and strife,
There's nothing here to irk us;
Just a father and a son together,
Keepin' our heads above the weather,
I wish that we could do this every year!
We're the Fletcher Family and we have no fear!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

  • Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất mà Reginald Fletcher.
    • Đây cũng là bài hát cuối cùng mà Lawrence hát.
  • Bài hát thứ hai mà hai nhân vật phối âm với nhau. ("Only Trying to Help")
  • Nhạc nền mở đầu của bài hát này có thể được nghe trong tập "Thanks But No Thanks" trong lúc Phineas cho Ferb xem hình ông và bà Flynn đang lướt sóng hình kim tự tháp.
  • Tên của bài hát có thể bắt nguồn từ "Monty Phyton's Flying Circus".

Sáng tác

Mã BMI #18047495

Cước chú

Kế trước:
"O.W.C.A.'s Goin' Down"
Bài hát Tiếp theo:
"Du Bois Jingle"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên