FANDOM


Fluffypant Doofenshmirtz
Fluffy Pants Doofenshmirtz
Giới tính: Nam
Màu tóc: Bạc
Nước da: Trắng, vàng sậm
Quốc tịch: Hoa Kì
Nơi sống: Danville
Gia đình và bè bạn
Người thân khác:
Cháu trai : Heinz Doofenshmirtz, Roger Doofenshmirtz
Phía sau hậu trường
Xuất hiện lần đầu:
"Spa Day"

Fluffy Pants Doofenshmirtz là người có cùng họ hàng với Heinz Doofenshmirtz và Heinz Doopainshmirtz.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên