FANDOM


Forever Summer
Run Away Forever Summer
Phineas và Ferb cùng trang phục thiết kế của mình
Bài hát bởi ''
Thực hiện:
Không rõ
Độ dài:
0:35 (lúc thiết kế)

0:30 (lúc trình diễn)

Niên sử
Kế trước:
Không
Hiện tại:
Forever Summer
Tiếp theo:
Không
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb Summer all the time (Forever Summer) HD HQ00:55

Phineas and Ferb Summer all the time (Forever Summer) HD HQ

Bài hát này được thể hiện trong tập phim "Run Away Runway" trong khi Phineas, FerbIsabella đang tạo mẫu quần áo cho bộ sưu tập Summer All The Time Collection, và trong buổi trình diễn bộ sưu tập ấy.

Lời bài hát

Part 1 (While Designing)

Forever summer
Forever summer
(Summer)
(All the time)
(Summer)
(All the time)
Forever summer
Never fall
Sometimes spring
Forever summer
(Forever summer!)

Part 2 (Catwalk)

Forever summer
(Summer)
(All the time)
(Summer)
(All the time)
Forever summer
Never fall
Sometimes spring
Forever summer

Bản dịch

Đoạn 1 (Lúc thiết kế)

Mãi mãi mùa hè
Mãi mãi mùa hè
(Mùa hè)
(Vĩnh cửu)
(Mùa hè)
(Vĩnh cửu)
Mãi mãi mùa hè
Không bao giờ là mùa thu
Thi thoảng là mùa xuân
Mãi mãi mùa hè
(Mãi mãi mùa hè!)

Đoạn 2 (Lúc trình diễn)

Mãi mãi mùa hè
(Mùa hè)
(Vĩnh cửu)
(Mùa hè)
(Vĩnh cửu)
Mãi mãi mùa hè
Không bao giờ là mùa thu
Thi thoảng là mùa xuân
Mãi mãi mùa hè

Thông tin cơ sở

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên