FANDOM


Funky rhythms in the bathroom
Get Busted Funky bathroom rhythms
Cảnh Phineas và Ferb đang cọ toa lét
Bài hát bởi PhineasFerb
Thực hiện:
Không rõ
Độ dài:
0:32

0:29 (ở hậu kết truyện)

PhineasFerb niên sử
Kế trước:
không
Hiện tại:
Funky rhythms in the bathroom
Tiếp theo:
không
Đoạn nhạc

Funky rhythms in the bathroom là bài hát được sáng tạo bởi PhineasFerb. Trong khi Phineas và Ferb đang cọ toa lét, họ thấy tiếng động mình gây ra khá thú vị, nên họ tiếp tục tạo giai điệu cho đến khi bị mắng bởi hạ sĩ. (trong tập "Phineas and Ferb Get Busted")

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên