FANDOM


Trở lại "Go, Go, Phineas"

Bài hát "Go, Go, Phineas" ở các ngôn ngữ khác.

Các ngôn ngữ

Ba Lan

02a - Jedź Fineasz00:31

02a - Jedź Fineasz

Tiếng Ba Lan

(Guitar solo)
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Jedź Fineasz, jedź, jedź Fineasz!
Jedź Fineasz, jedź, jedź Fineasz!
Phineas: O jee!
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Jedź Fineasz, jedź, jedź Fineasz!
Jedź Fineasz, jedź, jedź Fineasz!
(những chiếc xe tông vào nhau, bài hát kết thúc)

Bồ Đào Nha (Bra-xin)

Phineas e Ferb - Vai, Vai, Phineas HD PT-BR00:48

Phineas e Ferb - Vai, Vai, Phineas HD PT-BR

Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

(Guitar solo)
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Vai Phineas! Vai, Vai Phineas!
Vai, Phineas! Vai, Vai Phineas!
Phineas: Beleza!
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Vai, Phineas! Vai, Vai Phineas!
Vai, Phineas! Vai, Vai Phineas!
(những chiếc xe tông vào nhau, bài hát kết thúc)
Nhũng tay đua xe: Nós estamos bem!

Đan Mạch

Phineas and Ferb Go Phineas Danish01:02

Phineas and Ferb Go Phineas Danish

Tiếng Đan Mạch

(Guitar solo)
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Køre Phineas, køre, køre Phineas
Køre Phineas, køre, køre Phineas
Phineas: Åhh ja
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Køre Phineas, køre, køre Phineas
Køre Phineas, køre, køre Phineas
(những chiếc xe tông vào nhau, bài hát kết thúc)
Những tay đua xe: Vi er okay

Đức

Phineas und Ferb-Song Los Phineas (with Lyrics)00:44

Phineas und Ferb-Song Los Phineas (with Lyrics)

Tiếng Đức

(Guitar solo)
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Los, Phineas. Los, los, Phineas!
Los, Phineas. Los, los, Phineas!
Phineas: Oh ja!
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Los, Phineas. Los, los, Phineas.
Los, Phineas. Los, los, Phineas!
(những chiếc xe tông vào nhau, bài hát kết thúc)
Những tay đua xe: Uns ist nichts passiert!

Hà Lan

Phineas & Ferb - Hup Phineas! Go Phineas! Dutch HD01:01

Phineas & Ferb - Hup Phineas! Go Phineas! Dutch HD

Tiếng Hà Lan

(Guitar solo)
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Hup Phineas hup! Hup Phineas!
Hup Phineas hup! Hup Phineas!
Phineas: O ja!
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Hup Phineas hup! Hup Phineas!
Hup Phineas hup! Hup Phineas!
(những chiếc xe tông vào nhau, bài hát kết thúc)
Những tay đua xe: We zijn oke!

Hungarin

Phineas and Ferb Hajts Phineas Go Phineas hungarian av00:25

Phineas and Ferb Hajts Phineas Go Phineas hungarian av

Tiếng Hungari

  • Tên bài hát của phiên bản ngôn ngữ này là "Hajts Phineas".

Iceland

Phineas and Ferb - Go, Go, Phineas (Icelandic) - Finnbogi og Felix (íslenska)00:51

Phineas and Ferb - Go, Go, Phineas (Icelandic) - Finnbogi og Felix (íslenska)

Tiếng Iceland

Indonesia

Phineas and Ferb - Go, Go, Phineas (Indonesian)00:47

Phineas and Ferb - Go, Go, Phineas (Indonesian)

Tiếng Bahasa Indonesia

(Guitar solo)
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Yo, Phineas, yo, yo Phineas
Yo, Phineas, yo, yo Phineas
Phineas: Oh yeah
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Yo, Phineas, yo, yo Phineas
Yo, Phineas, yo, yo Phineas
(những chiếc xe tông vào nhau, bài hát kết thúc)
Những tay đua xe: Kita baik-baik saja

Tây Ban Nha (Châu Âu)

Vamos, Phineas00:34

Vamos, Phineas

Tiếng Tây Ban Nha (Châu Âu)

  • Tên bài hát của phiên bản ngôn ngữ này là "Vamos, Phineas".

Tây Ban Nha (Mĩ Latinh)

Vas Phineas - Phineas y Ferb HD00:51

Vas Phineas - Phineas y Ferb HD

Tiếng Tây Ban Nha (Mĩ Latinh)

(Guitar solo)
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Vas, Phineas, vas, vas Phineas
Vas, Phineas, vas, vas Phineas
Phineas: ¡Oh si!
Isabella và những cô gái bên lò sưởi: Vas, Phineas, vas, vas Phineas
Vas, Phineas, vas, vas Phineas
(những chiếc xe tông vào nhau, bài hát kết thúc)
Những tay đua xe: Estamos bien

Tiếng Tamil

Phineas and Ferb Go, Phineas! - Tamil00:42

Phineas and Ferb Go, Phineas! - Tamil

Tiếng Tamil

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên