Fandom

Phineas and Ferb wiki

Happy New Year (bài hát)

445bài viết
trên wiki này
Add New Page
Thảo luận0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Bài hát
Chúc mừng năm mới
Everyone dancing to It's A New Year.jpg
Baljeet, Ginger và những người khác đang nhảy để chúc mừng một năm mới
Bài hát bởi Olivia Olson
Phát hành:
30 tháng 11, 2012
Độ dài:
1:48
Olivia Olson niên sử
Kế trước:
"I Walk Away"
Hiện tại:
Happy New Year (bài hát)
Tiếp theo:
Không
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Happy New Year (Song)01:38

Phineas and Ferb - Happy New Year (Song)

"Happy New Year (Chúc mừng năm mới)" là bài hát được thực hiện bởi Olivia Olson trong kết thúc của tập phim cùng tên khi mọi người ở Danville nhảy và ăn mừng khởi đầu của một năm mới.

Lời bài hát

Oh...

You know it hasn't been bad
More happy than sad
But I'll tell you I'm glad
When I think about starting all over again
Yeah, I know where we've been
But I don't think about then
That was a moment
But this is another

So we're not gonna cry
When we say goodbye
To the year that is quickly receding

We're not gonna look back
We know we're on the right track
And we all know that time is fleeting
(Time is fleeting)
Time is fleeting

'Cause you know it's a new year
It's a brand new beginning
Another 365 and the world keeps spinning

It's a new year
It's a time for celebration
The fun has just begun
Yeah, it's gonna be a happy new year

(Gonna be a happy new year)
(Gonna be a happy new year)
Gonna be a happy new year
(Gonna be a happy new year)
Gonna have a happy new year

'Cause you know it's a new year
It's a brand new beginning
Another 365 and the world keeps spinning

It's a new year
It's a time for celebration
The fun has just begun
Yeah, it's gonna be a happy new year

(Gonna be a happy new year)
(Gonna be a happy new year)
Gonna have a happy new year

Bản dịch

Oh...

Bạn biết tôi chưa từng vui hơn
Nhiều điều vui hơn là buồn
Nhưng tôi nói bạn tôi mừng
Khi nghĩ về một câu chuyện mới lại bắt đầu
Ta đã biết ta ở đâu
Nhưng tôi không nghĩ về điều đó
Đó đã là một khoảnh khắc
Nhưng đây là một khoảnh khắc khác

Nên chúng ta sẽ không khóc
Khi ta nói tạm biệt
Cho một năm mới đang đi qua nhanh chóng

Chúng ta sẽ không ngoảnh đầu lại
Ta biết ta đang ở đúng hướng
Và ta đều biết rằng thời gian cứ trôi đi
(Thời gian cứ trôi đi)
Thời gian cứ trôi đi

Vì bạn biết đó là năm mới
Đó là khởi đầu hoàn toàn mới
Lại 365 ngày nữa và thế giới vẫn cứ quay

Đó là năm mới
Đó là lúc để chúc mừng
Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi
Đúng, sẽ là một năm mới hạnh phúc

(Sẽ là một năm mới thật hạnh phúc)
(Sẽ là một năm mới thật hạnh phúc)
Sẽ là một năm mới thật hạnh phúc
(Sẽ là một năm mới thật hạnh phúc)
(Cùng có một năm mới thật hạnh phúc)

Vì bạn biết đó là năm mới
Đó là khởi đầu hoàn toàn mới
Lại 365 ngày nữa và thế giới vẫn cứ quay

Đó là năm mới
Đó là lúc để chúc mừng
Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi
Đúng, sẽ là một năm mới hạnh phúc

(Sẽ là một năm mới thật hạnh phúc)
(Sẽ là một năm mới thật hạnh phúc)
(Cùng có một năm mới thật hạnh phúc)

Sáng tác

Mã BMI #15703671

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • Có một cảnh trong bài hát bắt chước bài Gangnam Style của PSY.
  • Bài hát này có lẽ lấy cảm hứng từ bài hát thường được hát vào năm mới, "Auld Lang Syne".
  • Lần thứ hai mà Candace và Jeremy hôn nhau trong bài hát. Nụ hôn đầu tiên ở trong bài hát "Summer Belongs to You".

Lỗi

  • Trong cảnh mà Perry và Doofenshmirtz đang nhảy, bộ đồ của Perry biến mất.
  • Khi bọn trẻ đi ra khỏi Quả bóng Năm mới, không thấy được Katie đang ở đâu.
  • Khi bọn trẻ đang nhảy trong lời "When I think about starting all over again", Katie lại không có lông mi.
Kế trước:
"Hockey Z-9"
Bài hát Tiếp theo:
"Fly On the Wall"

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên