FANDOM


Song icon
"Helicopter Fight"
Helicopters fighting
Bài hát bởi Danny Jacob
Thể loại:
Rock
Độ dài:
1:07
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
"Fly On the Wall"
Hiện tại:
Helicopter Fight
Tiếp theo:
"Get Back Hair"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Helicopter Fight01:13

Phineas and Ferb - Helicopter Fight

"Helicopter Fight" (tạm dịch: Trận chiến Trực thăng) là một bài hát từ tập phim "Sidetracked" được hát bởi Danny Jacob, thực hiện khi PerryLyla đánh với Bannister

Lời bài hát

If you're looking for action, better hold on tight
(Helicopter fight, helicopter fight)
L-l-l-looks like we got ourselves a helicopter fight
(Helicopter fight, helicopter fight)

To remove any confusion from ambiguous writing
(Helicopter fight, helicopter fight)
This is people fighting on a helicopter,
Not two helicopters fighting (Ooohhhhh!)

Though that would have been cool, (Yeah?)
It might have been more exciting (You think?)
Let's take a look

...

No, that looked better in my head,
Let's just get back to the action
That was really pretty lame,
I apologize for the distraction

This is a helicopter fight!
(People fighting on a helicopter!)
This is a helicopter fight!
(People fighting on a helicopter!)
This is a helicopter fight!

(It's not two helicopters fighting, oh no
We saw that, but it was only so-so)

This is people fighting on a helicopter!

Bản dịch

Nếu bạn muốn xem cảnh hành động, thì bạn nên ngồi lại đây
(Trận chiến trực thăng, Trận chiến trực thăng)
C-c-c-có vẻ như chúng ta sẽ được xem tận mắt một trận chiến trực thăng
(Trận chiến trực thăng, trận chiến trực thăng)

Để tôi giải thích rõ ràng hơn cho bạn hiểu
(Trận chiến trực thăng, trận chiến trực thăng)
Đây là trận chiến của người trên máy bay,
Chứ không phải trận chiến của chiếc trực thăng (Ooohhhhh!)

Dù điều này có thể vui, (Yeah?)
Thậm chí nó có thể hay hơn (Bạn có nghĩ thế chứ?)
Nếu chúng ta xem qua cảnh này

...

Ồ, cảnh này có vẻ hay hơn khi chỉ ở trong đầu tôi,
Thôi chúng ta cùng quay lại cảnh hành động nào
Cảnh quay nãy đúng là khá nhàm chán,
Tôi xin lỗi vì sự sao nhãng

Đây là trận chiến trực thăng!
(Trận chiến của mọi người trên trực thăng!)
Đây là trận chiến trực thăng!
(Trận chiến của mọi người trên trực thăng!)
Đây là trận chiến trực thăng!

(Đây không phải là trận chiến giữa hai chiếc trực thăng, ồ không
Chúng ta đã xem cảnh đó, nhưng đó chỉ là suy nghĩ vì vậy)

Đây là trận chiến của mọi người trên chiếc trực thăng!

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #15975328

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"New Greenland Anthem"
Bài hát Tiếp theo:
"Improbably Knot"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên