FANDOM


Hey Ferb (I Know What We're Gonna Do Today)
Phineas is singing
Này Ferb, tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay!
Bài hát bởi Phineas (và Danny Jacob trong phần hát bè)
Tuyển tập:
none
Phát hành:
none
Thực hiện:
Phineas
Thể loại:
Show tune/Broadway Performance
Độ dài:
1:17
Phineas niên sử
Kế trước:
Summer Belongs to You
Hiện tại:
Hey Ferb (I Know What We're Gonna Do Today)
Tiếp theo:
Aren't You a Little Young?
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Hey Ferb01:22

Phineas and Ferb - Hey Ferb

"Hey Ferb (I Know What We're Gonna Do Today)" là bài hát được hát bởi Phineas trong phần đầu của tập phim "Rollercoaster: The Musical!".

Lời bài hát

Phineas: I know what we're gonna do today,
Though it might sound just a bit cliché.
We can build a rollercoaster, but this time with songs and dancing!
'Cause when we're back in school come next September,
And they ask us, we can both remember
Every cool and clever thing we did all summer long, and glancing
Back we're gonna be so glad that we
Didn't sit all day and watch TV,
I don't think anyone can disagree
The world is possibilities
And that's what makes me say:
Phineas và nhóm bè: Hey Ferb!
Phineas: Hey Ferb, I know what we're gonna do today
Hey Ferb, I know what we're gonna do today
Hey Ferb, I know what we're gonna do today!...
Phineas và nhóm bè: Hey Ferb!

Phineas: Hey Ferb, I know what we're gonna do today
Hey Ferb, I know what we're gonna do today
Hey Ferb, I know what we're gonna do today!...
Phineas và nhóm bè: Hey Ferb!

Ca sĩ hát nền: Boredom is something up with which I will not put
Phineas: Hey Ferb, I know what we're gonna do today
Hey Ferb, I know what we're gonna do today
Hey Ferb, I know what we're gonna do today!...
Ca sĩ hát nền: Boredom is something up with which I will not put
Phineas và nhóm bè: Hey Ferb!
Phineas: Hey Ferb, I know what we're gonna do today
Hey Ferb, I know what we're gonna do today
Hey Ferb, I know what we're gonna do today!
Hey Ferb!

Bản dịch

Phineas: Tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay rồi,
mặc dù nghe nó có vẻ hơi sáo rỗng.
Ta sẽ xây 1 cái tàu lượn, nhưng lần này có cả bài hát và nhảy múa!
Vì khi chúng ta đi học lại vào tháng 9 tới,
Và nếu họ hỏi, cả 2 ta sẽ cùng nhớ
Tất cả những việc thú vị ta đã làm trong mùa hè nóng bức
Nghĩ lại, rất mừng vì chúng ta đã
không ngồi cả ngày và xem TV,
Tớ không nghĩ ai có thể phản đối
rằng thế giới này thật tuyệt diệu
Và nó làm tớ muốn nói:
Phineas và nhóm bè: Này Ferb!
Phineas: Này Ferb, Tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay rồi
Này Ferb, Tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay rồi
Này Ferb, Tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay rồi!...
Phineas và nhóm bè: Này Ferb!
Ca sĩ hát nền: Chán nản là điều hai ta không thích

Phineas: Này Ferb, Tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay rồi
Này Ferb, Tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay rồi
Này Ferb, Tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay rồi!...
Phineas và nhóm bè: Này Ferb!
Phineas: Này Ferb, Tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay rồi
Này Ferb, Tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay rồi
Này Ferb, Tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay rồi!...
Ca sĩ hát nền: Chán nản là điều hai ta không thích
Phineas và nhóm bè: Này Ferb!
Phineas: Này Ferb, Tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay rồi
Này Ferb, Tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay rồi
Này Ferb, Tớ biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay rồi!
Này Ferb!

Nhạc sĩ sáng tác

Thông tin cơ sở

  • Trong phần cuối của ca khúc, phần nhạc nền có câu: "Boredom is something up with which I will not put." (Chán nản là điều cả hai ta đều không thích). Câu nói này được lấy trong nguyên gốc "Rollercoaster" ở phần đầu phim. Và câu nói này cũng là câu châm biếm nổi tiếng của Winston Churchill: "Ending a sentence with a preposition is something up with which I will not put." (Kết thúc câu với một giới từ là điều mà tôi không bao giờ làm).

Nguồn thông tin

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên