FANDOM


Bài hát
Hockey Z-9
FYIO Ferb Fletcher Hockey Z-9.jpg
Ferb trượt băng.
Bài hát bởi Hockey Hooligans (Robbie Wyckoff)
Phát hành:
30 tháng 11, 2012
Thể loại:
Rock
Độ dài:
0:59
Robbie Wyckoff niên sử
Kế trước:
When Platypi Fight
Hiện tại:
Hockey Z-9 (bài hát)
Tiếp theo:
Rock Climbing Wall
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Hockey Z-901:01

Phineas and Ferb - Hockey Z-9

Hockey Z-9 (lần hai)
Dooftriestomakeroom.jpg
Doof cố gắng để băng qua khán phòng trong khi bài hát được thực hiện.
Bài hát bởi Cổ động viên khúc côn cầu (Robbie Wyckoff)
Thể loại:
Rock
Robbie Wyckoff niên sử
Kế trước:
No Momo
Hiện tại:
Hockey Z-9 (bài hát)
Tiếp theo:
Không
Đoạn nhạc

Hockey Z-9 (Khúc côn cầu Z-9) là bài hát trong tập "For Your Ice Only". Bài hát được thực hiện khi Phineas, Ferb và những người bạn của họ chơi môn thể thao Khúc côn cầu Z-9. Một phần của bài hát cũng đã được thực hiện trong tập "The Klimpaloon Ultimatum"

Lời bài hát

For Your Ice Only

Oh yeah!
Don't turn away, I'm talking to you, sir
'Bout the post-apocalyptic sport of the future
You'll be skating amok, with curved sticks and a puck
Put your doctor on speed dial, 'cause you're gonna need sutures

Shoulder pads and blades,
curling stones for sweepin'
Hockey Z-9
Hockey Z-9

It's as far as you can go,
alphabetically speakin'
It's a game with a brand new name
Hockey Z-9
Hockey Z-9
Hockey Z-9
Hockey Z-9
Yeah!
Yeah!
Yeah!
Hockey Z-9

The Klimpaloon Ultimatum

Doofenshmirtz: (đang hỏi) Excuse me. Pardon me.
Excuse me. Excuse me, pardon me.
Cổ động viên khúc côn cầu: Oh, yeah!
Doofenshmirtz: Excusez-moi. Con permiso, por favor.
Cổ động viên khúc côn cầu: Don't turn away, I'm talking to you, sir
'Bout the post-apocalyptic sport of the future
Doofenshmirtz: Hee hee!

Bản dịch

The Klimpaloon Ultimatum

Doofenshmirtz: (đang hỏi) Xin lỗi. Xin thứ lỗi.
Xin lỗi. Xin lỗi, xin thứ lỗi.
Cổ động viên khúc côn cầu: Oh, yeah!
Doofenshmirtz: Excusez-moi. Con permiso, por favor.
Cổ động viên khúc côn cầu: Đừng quay người, tôi đang nói chuyện với ngài đấy
Về môn thể thao mới sau ngày tận thế của tương lai
Doofenshmirtz: Hee hee!

Thông tin cơ sở

  • Bài hát này tương tự với bài "Football X-7". Nó dùng cùng một tiết tấu và gần giống với lời của bài hát đó.
  • Đây là lần đầu tiên những ca sĩ của cả hai bài hát "Football X-7" và "Hockey Z-9" được thấy.
  • Với lần thứ hai của bài hát, đây là bài hát cuối cùng hát bởi Robbie Wyckoff.

Sáng tác

Mã BMI #15697909

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên