FANDOM


"Humiliating Stumblegimp Dance of Contrition"
The Dance of Contrition
Phiên bản chính
Bài hát bởi Aaron Jacob
Phát hành:
9 tháng 8, 2013
Thể loại:
Điệu Austrian
Độ dài:
0:52
Aaron Jacob niên sử
Kế trước:
"Bee Song"
Hiện tại:
Humiliating Stumblegimp Dance of Contrition
Tiếp theo:
"Surfin' Asteroids"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb The Dance Of Contrition(First Version)00:53

Phineas and Ferb The Dance Of Contrition(First Version)

"Humiliating Stumblegimp Dance of Contrition" (Điệu nhảy Xấu hổ Stumblegimp Ngộ Nghĩnh) là bài hát từ tập phim "One Good Turn". Bài hát này được thực hiện trong video thời sự miêu tả về chiến tranh ở thế kỉ 17 giữa Gimmelshtump và Stumblegimp. Về sau, có một phiên bản mới của bài này.

Lời bài hát

If you ever insult a Stumblegimpian
By turning slightly to the side,
You can vin back zeir trust in ze end.

Now place six chickens on your head
Then you try to eat ze featherbed
Put a jelly donut into your pants.
Und dance!

Write a letter to a chimpanzee,
Paint a portrait underneath the sea,
Move to France and refuse to speak French.

You think I vill speak French?! I vill not speak French!
Nein!

Juggle piglets with an angry cook,
Split an atom in a breakfast nook,
Zen he vill know you're a mensch.
Now go sit down on zis bench!
'Cause you're tired!!

Bản dịch

Nếu bạn đã từng nhạo báng người Stumblegimp
Bằng cách quay sang phía bên cạnh,
Bạn vẫn có thể lấy lại lòng tin của họ.

Giờ đặt sáu con gà trên đầu
Rồi cố ăn hết đám lông của chúng
Bỏ một cái bánh vòng vào quần của bạn.
Và nhảy!

Viết thư gửi cho tinh tinh,
Vẽ chân dung ở dưới biển,
Chuyển tới Pháp nhưng không được nói tiếng Pháp.

Bạn nghĩ tôi sẽ nói tiếng Pháp sao?! Tôi không nói tiếng Pháp đâu!
Không!

Tung hứng lợn với đầu bếp giận dữ,
Tách phân tử tại nơi hẻo lánh,
Rồi ông ấy sẽ biết bạn là người có đạo đức.
Bây giờ ngồi xuống cái ghế này đi!
Vì bạn mệt rồi!!

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #16852464

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"I am the Very Model of a Modern Major Monogram"
Bài hát Tiếp theo:
"Dance of Contrition"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên