FANDOM


I'm Me
Vanessa and Ferb duet.jpg
Ca sĩ và người đệm đàn
Bài hát bởi Vanessa Doofenshmirtz (với Ferb Fletcher)
Thực hiện:
Vanessa Doofenshmirtz tại nhà kho vận chuyển ở khu mua sắm
Thể loại:
pop mạnh, rock mạnh
Độ dài:
1:37
Vanessa Doofenshmirtz niên sử
Kế trước:
Busted
(với Candace Flynn)
Hiện tại:
I'm Me
Tiếp theo:
Not So Bad a Dad After All
Đoạn nhạc

I'm Me là một bài hát được thể hiện bởi Vanessa Doofenshmirtz trong tập phim "Vanessassary Roughness", mô tả tài năng và tính cách rất mạnh mẽ của chính cô. Trong lúc đó, Vanessa đang rất nỗ lực, với sự giúp đỡ của Ferb, để giành lấy một hóa chất cho bố của mình và chứng tỏ với ông rằng cô có đủ khả năng và trách nhiệm để có được một chiếc xe hơi riêng mình.

Lời ca khúc

I can do it, I can run, I can hunt you down.
You can try, but you can't stop me 'cause I'm gaining ground.
I'm light on my feet and I'm quick to the punch.
I had a heavy breakfast, but a real light lunch.
I'm a raging bonfire, a cherry bomb, I'm me.

I'm rough-and-tumble, I'm the one to beat,
I'm a fresh coat of blacktop burnin' at your feet.
I've got a poisonous sting, when I rain I pour.
I'm the best of the best, I'm the soupe du jour.

I'm smooth as glass, and sharp as a tack, I'm me.
I'm the last and best stick of gum in the pack, I'm me.

I'm a strong woman, fast-talking, big-bad-dog walking,
High falutin', drum-beatin', foot stompin', corn-poppin',
Speeding locomotive that just won't stop!
I'm a hot apple pie with a cherry on top!

I'm a crowd pleasin', head spinnin',
Winnin' in the ninth inning,
Whip-lashing, record-smashin',
Black-tie party crashing!

Cyclone of fun, I'm an army of one!
I'm strawberry sprinkles on a hot cross bun!

I'm a big haymaker in a title fight.
I'm a cute black kitten with a nasty bite.
I'm an action double-feature on a Friday night!

I'm me! (5 lần)

Bản dịch

Thông tin cơ sở

  • Vanessa đứng hát trong phông nền màu tím tựa như nền lúc Candace và cô thể hiện ca khúc Busted.
  • Trong một vài câu của bài hát, cô có một khuôn mẫu giống như bài Truck Drivin' Girl.
  • Soupe du jour nghĩa là súp ngày hôm nay trong tiếng Pháp (tiếng Anh: Soup of the day).
  • Lỗi: Trong câu Winnin' in the ninth inning, áo của cô bị lệch sai phía.

Cước chú

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên