Fandom

Phineas and Ferb wiki

I am the Very Model of a Modern Major Monogram

460bài viết
trên wiki này
Add New Page
Thảo luận0 Share
I am the Very Model of a Modern Major Monogram
I am the the very model of a modern Major Monogram.jpg
Tôi là một điển hình của Thiếu tá Monogram gương mẫu
Bài hát bởi Thiếu tá Monogram
Thể loại:
Patter song
Độ dài:
0:05
Thiếu tá Monogram niên sử
Kế trước:
"He's Major Monogram"
Hiện tại:
I am the Very Model of a Modern Major Monogram
Tiếp theo:
"Curtain Call/Time Spent Together"
Đoạn nhạc
I Am the Very Model of a Modern Major Monogram00:08

I Am the Very Model of a Modern Major Monogram

"I am the Very Model of a Modern Major Monogram" Tôi là một điển hình của Thiếu tá Monogram gương mẫu là bài hát được thực hiện bởi Thiếu tá Monogram trong tập "One Good Turn"

Lời bài hát

Thiếu tá Monogram: Okay, he's gone. One, a-two, a-one-two-three
I am the the very model of a modern Major Monogram
I've information vegetable and animal and hologram

Bản dịch

Thông tin cơ sở

  • Bài hát này được dựa vào bài I Am the Very Model of a Modern Major-General (hoặc Major-General's Song) tonrg vở opera The Pirates of Penzance.

Sáng tác

Mã BMI #16852462

Xem thêm

Cước chú

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên