FANDOM


Song icon
"Inator Method"
The Inator Method
Heinz đang hát
Bài hát bởi Tiến sĩ DoofenshmirtzLaura Dickinson
Thể loại:
Show Tune, rock đồng quê
Độ dài:
0:55
Heinz Doofenshmirtz và Laura Dickinson niên sử
Kế trước:
"Talk to Him"
Hiện tại:
Inator Method
Tiếp theo:
"Army of Me" (Doof)
"Doof 101" (Laura Dickinson)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - The Inator Method (Song)01:05

Phineas and Ferb - The Inator Method (Song)

"Inator Method" (Phương pháp máy móc) là bài hát được thực hiện bởi Heinz Doofenshmirtz cùng nhóm hát bè của ông, giới thiệu chuyên đề trong tập phim "The Inator Method".

Lời bài hát

Doofenshmirtz: Maybe you're a loser who's been sleeping in his car,
Or a crazy person saving all their toenails in a jar. (Nice!)
There may be many reasons you can count yourself subpar,
But the biggest one is you've signed up for this here seminar.

But I'm the guy who'll give you all the answers
Sit back, relax, and I will cue my backup dancers.

Ca sĩ hát bè: The inator Method!
Doofenshmirtz: It's the method with all the solutions...
Ca sĩ hát bè: The inator Method!
Doofenshmirtz: This is the one! Don't accept substitutions!
Ca sĩ hát bè: The Inator Method!
Doofenshmirtz: Soon you'll see that the only conclusion is to...
Doofenshmirtz và ca sĩ hát bè: Follow those impulsive urges,
You'll know that you'll want to purchase now!
The Inator Method!

Bản dịch

Doofenshmirtz: Có thể bạn chỉ là một kẻ thua cuộc ngủ trong chiếc xe ô tô,
Hoặc một người ngớ ngẩn nào đó giữ tất cả móng chân của mình trong một cái lọ. (Hay đấy!)
Có nhiều lí do để bạn tự cho mình là một kẻ thua cuộc,
Nhưng một trong những lí do lớn nhất là vì bạn đã đăng kí tham dự hội thảo này.

Nhưng tôi sẽ là người giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn
Hãy ngồi xuống, thư giãn, và tôi sẽ gọi các diễn viên múa ra.

Ca sĩ hát bè: Phương pháp máy móc!
Doofenshmirtz: Đây là phương pháp với rất nhiều giải pháp...
Ca sĩ hát bè: Phương pháp máy móc!
Doofenshmirtz: Đây chính là giải pháp! Đừng chấp nhận các phương pháp khác!
Ca sĩ hát bè: Phương pháp máy móc!
Doofenshmirtz: Chẳng bao lâu bạn sẽ thấy tất cả chỉ là để...
Doofenshmirtz và ca sĩ hát bè: Thực hiện theo điều ước của bạn,
Bạn chắc chắn sẽ muốn dành tiền để mua!
Phương pháp máy móc!

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #18690459

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Talk to Him"
Bài hát Tiếp theo:
"Awesome"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên