FANDOM


It's Going So Badly
Raging Bully It's going so badly
Phineas trong giờ giải lao giữa hiệp
Bài hát bởi ''
Thực hiện:
Không rõ
Độ dài:
0:30
Niên sử
Kế trước:
Không
Hiện tại:
It's Going So Badly
Tiếp theo:
Không
Đoạn nhạc

Đây là một bài hát opera được thể hiện trong tập "Raging Bully", trong khi Phineas đang thua Buford trong trận đấu vật ngón cái.

Lời bài hát

(Indecipherable Italian words are sung)

It's going so badly!

Our hero's on the rope and now it's looking like the end!

Bản dịch

(1 vài từ Tiếng Ý không thể đoán được đã được hát)

Mọi thứ đang diễn ra thật tệ!

Người anh hùng đang trên bờ vực thẳm và dường như là dấu chấm hết!

Thông tin cơ sở

  • Những "từ tiếng Ý không thể đoán được" trong bài hát là từ bản nhạc aria "Vesti la giubba" trong vở opera Pagliacci của Ruggero Leoncavallo.
  • Trước khi có tên chính thức, bài hát này mang tên "It's Looking Like the End" trên wiki.

Nhạc sĩ sáng tác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên