Fandom

Phineas and Ferb wiki

Izzy's Got the Frizzies

445bài viết
trên wiki này
Add New Page
Thảo luận0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Izzy's Got the Frizzies
Frizzy Izzy Dance.jpg
Isabella đang nhảy trong bài hát
Bài hát bởi Carmen Carter
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Rockin' and Rollin'
Thể loại:
Funk, soul
Độ dài:
0:32
Carmen Carter niên sử
Kế trước:
"When You Levitate"
Hiện tại:
Izzy's Got the Frizzies
Tiếp theo:
"Big Brain"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Izzy's Got the Frizzies00:32

Phineas and Ferb - Izzy's Got the Frizzies

Phiên bản tập phim
Song Carmen Carter - Izzy's Got the Frizzies00:33

Song Carmen Carter - Izzy's Got the Frizzies

Phiên bản album

"Izzy's Got the Frizzies" (Izzy Có Mái tóc Quăn) là bài hát từ tập phim "Robot Rodeo", miêu tả về mái tóc quăn của Isabella.

Lời bài hát

Carmen Carter: Whoa whoa yeah!

She's gonna be a big sensation,
Izzy's got the Frizzies!
(Izzy's, Izzy's got the frizzies!)
Cause she's sportin' major kinkification,
Izzy's got the Frizzies!
(Izzy's, Izzy's got the frizzies!)
And now she's gonna tell you how
Izzy's got the frizzies!
Isabella: It's because of the humidity!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

Thư viện ảnh

Nhấn vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ Izzy's Got the Frizzies.
Thư viện ảnh cho Izzy's Got the Frizzies có thể được xem tại đây.

Sáng tác

Mã BMI #12821120

Xem thêm

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên