FANDOM


Song icon
Izzy's Got the Frizzies
Frizzy Izzy Dance
Isabella đang nhảy trong bài hát
Bài hát bởi Carmen Carter
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Rockin' and Rollin'
Thể loại:
Funk, soul
Độ dài:
0:32
Carmen Carter niên sử
Kế trước:
"When You Levitate"
Hiện tại:
Izzy's Got the Frizzies
Tiếp theo:
"Big Brain"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Izzy's Got the Frizzies00:32

Phineas and Ferb - Izzy's Got the Frizzies

Phiên bản tập phim
Song Carmen Carter - Izzy's Got the Frizzies00:33

Song Carmen Carter - Izzy's Got the Frizzies

Phiên bản album

"Izzy's Got the Frizzies" (Izzy Có Mái tóc Xoăn) là bài hát từ tập phim "Robot Rodeo", miêu tả về mái tóc quăn của Isabella.

Lời bài hát

Carmen Carter: Whoa whoa yeah!

She's gonna be a big sensation,
Izzy's got the Frizzies!
(Izzy's, Izzy's got the frizzies!)
Cause she's sportin' major kinkification,
Izzy's got the Frizzies!
(Izzy's, Izzy's got the frizzies!)
And now she's gonna tell you how
Izzy's got the frizzies!
Isabella: It's because of the humidity!

Bản dịch

Carmen Carter: Whoa whoa yeah!

Tin tức về cô ấy sẽ rất bất ngờ,
Izzy có mái tóc xoăn!
(Izzy, Izzy có mái tóc xoăn!)
Vì cô vừa tham gia môn thể thao mạnh,
Izzy có mái tóc xoăn!
(Izzy, Izzy có mái tóc xoăn!)
Và giờ cô ấy sẽ kể cho bạn
Cách Izzy có mái tóc xoăn!
Isabella: Đó là do mái tóc bị ẩm!

Thông tin cơ sở

  • Đây là bài hát đầu tiên chỉ có một mình Isabella.
  • Mái tóc xoăn của Isabella khá giống với kiểu "búp xoăn" phổ biến trong những năm 1970 của những người phụ nữ Mỹ gốc Phi. Cách cô nhảy đã thể hiện điều đó.
  • Bài hát này cho thấy tóc của Isabella sẽ bị xoăn trong thời tiết ẩm ướt.
  • Một loại nhạc cụ được chơi trong Isabella's Fireside Music Challenge và "Where's Perry?". Ngoài ra, Isabella cũng dạy ba người hướng đạo sinh ở châu Phi cách nhảy điệu tóc xoăn trong cùng một tập phim.

Thư viện ảnh

Izzy's Got the Frizzies 2
Thư viện ảnh cho Izzy's Got the Frizzies có thể được xem tại đây.

Sáng tác

Mã BMI #12821120

Xem thêm

Kế trước:
"Robot Rodeo"
Bài hát Tiếp theo:
"Yippy Ki Yi Yay!"
Kế trước:
"My Evil Buddies and Me" (#23)
Phineas and Ferb: Rockin' and Rollin' Tiếp theo:
"Quirky Worky Song" (#25)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên