FANDOM


Joe
Inside Uncle Joe's Subs
Chú Joe (ở giữa) với Phineas, Ferb, Candace, Linda, Jeremy, Isabella, PerryPinky
Giới tính: Nam
Màu tóc: vàng
Nước da: hồng
Quốc tịch: Hoa Kì
Nơi sống: Danville
Gia đình và bè bạn
Anh chị em:
Jack Johnson hoặc Bà Johnson
Người thân khác:
cháu Jeremy JohnsonSuzy Johnson
Tài năng, tính cách
Sự nghiệp:
chủ cửa hàng "Uncle Joe's subs"
Phía sau hậu trường
Xuất hiện lần đầu:
"Journey to the Center of Candace"

Thông tin cơ sở

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên