FANDOM


Maple Drive
MapleDriveAAFQ
Phố Maple Drive trong một ngày hè oi ả.
Thành phố:
Danville
Quận hạt:
Jefferson
Địa điểm:
Khu vực Ba Bang
Thông tin hành chính
Thông tin chung
Xuất hiện lần đầu:
"Rollercoaster"

Maple Drive là một khu phố rộng lớn và năng động ở thành phố Danville. PhineasFerb thường xuyên làm những hoạt động tại đây, như thể rằng đây là nhà của họ, và hầu hết những phát minh của họ được làm ở khu vực sân sau của họ. Những lần nó không thực sự xuất hiện là khi Phineas, Ferb, và những người bạn đang làm những dự án bên ngoài nhà của họ (ví dụ: Luân Đôn, nhà ông bà ngoại, trung tâm Danville, Mặt Trăng/những hành tinh khác, vân vân.)

Ngôi nhà

Hàng xóm

Thông tin cơ sở

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên