FANDOM


Mom Look
Bài hát bởi Candace Flynn
Thực hiện:
Không rõ
Thể loại:
Pop rock
Độ dài:
1:01 (lúc thiết kế)

0:43 (lúc trình diễn)

Candace Flynn niên sử
Kế trước:
'You're Goin' Down
Hiện tại:
Mom Look
Tiếp theo:
Carpe Diem
Đoạn nhạc
Phineas And Ferb - Mom Look HD00:43

Phineas And Ferb - Mom Look HD

Mom Look là một bài hát từ Mùa 2 tập "Rollercoaster: The Musical!". Được hát từ Candace to mẹ Linda để mẹ vào sân sau và nhìn PhineasFerb làm lại Coolest Coaster Ever.

Lời bài hát

Candace: Mom, look, don't roll your eyes at me
Mom, look, just come over and see
Mom, look, it shouldn't be so hard
Mom, look, they built it in the backyard

Candace: Once they made it winter in June
Linda: I didn't see it
Candace: built a rocket to the moon
Linda: I didn't see it
Candace: Mom, they caused me so much pain!
Linda: Now, Candace
Candace: Once they even gave me Perry's brain!
Linda: Oh for crying out loud

Candace: They built a submarine, a time machine
A haunted house that made me scream
Drove cattle through the mall
Built a giant bowling ball
Blew me up to fifty feet
A chariot dragged me down the street

(Candace stops to catch her breath)
Background Singers: La la la la la la la la

Candace: Made their stupid clothes a fashion craze
Shoelace tips a household phrase
Shot me through a circus tent
Always asked where Perry went
A lava flow destroyed my face
A giant roller derby race
Thawed a caveman out of ice
Built a roller coaster twice!

Bản dịch

Candace: ♪ Mẹ ơi, nhìn con! ♪
♪ Mẹ ơi, cứ đến đây và thấy! ♪
♪ Mẹ ơi, nó không quá khó đâu! ♪
♪ Mẹ ơi, họ chế tạo nó ở sân sau. ♪

♪ Họ tạo tuyết trong mùa hè, ♪
Linda: Mẹ không thấy.
Candace: ♪ Họ tạo một tên lưa để đên mặt trăng. ♪
Linda: Mẹ cũng không thấy.
Candace: ♪ Mẹ ơi, họ cứ làm con đau đớn! ♪
Linda: Candace ơi...
Candace: ♪ Họ con cho con óc của Perry! ♪
Linda: Trời ơi.

Candace: ♪ Họ tạo tàu ngầm, máy thời gian, ♪
♪ Một nhà sợ hãi mà nó đã làm con la hét. ♪
♪ Đưa gia súc vào siêu thị ♪
♪ Tạo một quả bóng bowling to, ♪
♪ Làm con cao 15 m, ♪
♪ Tạo một xe ngựa qua khu ba-bang, ♪

(Candace dừng lại để nắm bắt hơi thở của mình)
Ca sĩ nền: ♪ La la la la la la la la ♪

Candace: ♪ Làm lại quần áo để bán, ♪
♪ Gọi dây giày là một từ đó, ♪
♪ Bắn con qua cả một cái mền, ♪
♪ Luôn hỏi Perry ở đâu, ♪

♪ Một dung nham tiêu diệt mặt con, ♪
♪ Tạo một xe đua, ♪
♪ Cho một người đàn ông ở hang trở về cuộc đời, ♪
♪ Tạo một tàu lượn hai lần! ♪

Thông tin cơ sở

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên