FANDOM


Bài hát
My Cruisin' Sweet Ride
Candace singing My Sweet Ride.jpg
Candace và Jeremy trên xe Nedlington Nymph được phục chế
Bài hát bởi Đoàn phim - Phineas and Ferb
Phát hành:
25 tháng 1, 2013
Thể loại:
Doo-wop
Độ dài:
1:10
Đoàn phim - Phineas and Ferb niên sử
Kế trước:
"Also Sprach Zarathustra" (Phineas)
"Livin' With Monkeys" (Candace)
"We Wish You A Merry Christmas" (Vivian)
"Zubada" (Ferb và Linda)
"Do Nothing Day" (Jeremy)
"Happy Evil Love Song" (Doofenshmirtz)
Hiện tại:
My Cruisin' Sweet Ride
Tiếp theo:
"Kinderlumper" (Doofenshmirtz)
"Square Dance" (Candace)
"Backyard Hodge Podge" (Phineas và Ferb)
"Bee Song" (Linda)
"Cool Song" (Jeremy)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - My Cruisin' Sweet Ride01:09

Phineas and Ferb - My Cruisin' Sweet Ride

"My Cruisin' Sweet Ride" là bài hát từ tập phim "My Sweet Ride". Nó được thực hiện bởi nhiều nhân vật khi họ lái xe đến lễ hội Doo Wop Hop, chủ yếu tập trung vào Phineas, Ferb, Candace và Jeremy

Lời bài hát

Ferb: You're gonna love
Phineas: You're gonna love just what this car can do
Ferb: We tricked it out
Phineas: We worked really hard just to trick it out for you
A simple push of a button changes the pattern and the hue
On your sweet ride
Candace: My sweet ride

Ooh, look! The visor's a vanity!
Jeremy: And the glove box has real hands
Vivian, Bà Tjinder, Bà Johnson: Shoo-bop, shoo-bop
Phineas: It steers itself, there's a trophy shelf
And it opens up your cans
And if you need a rocket engine, you'll be the envy of the whole gang
Vivian, Bà Tjinder, Bà Johnson: Shoo-bop, shoo-bop
Dr. Doofenshmirtz: My car has a turret that goes
Ferb: Boom ba-ba-boom ba-bang-a-bang-bang
Ba-ba-boom ba-ba-boom ba-bang-a-bang-bang
Linda: Whoo-hoo-hoo!

Ferb: We're gonna cruise
Vivian: Cruising with our friends
Bà Tjinder, Bà Johnson: (Ooh, oo-ooh)
Linda: Follow me, we're almost there!
Ferb: Deploy the chutes!
Phineas: Let's deploy the chutes, Ferb!
There's romance in the air!
Jeremy: There's nothing I'd rather do
Than take a moonlight drive with you
In your sweet ride
Candace: My sweet ride!

Tất cả: Yeah!

Bản dịch

Thư viện ảnh

Nhấn vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ My Cruisin' Sweet Ride.
Thư viện ảnh cho My Cruisin' Sweet Ride có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Đây là lần đầu tiên mà Bà JohnsonMẹ của Baljeet được hát.
  • Bài hát có phiên bản mở đầu cho tập phim.
  • Bài hát có giai điệu giống với bài hát của Dion and the Belmonts, I Wonder Why. Dan Povenmire lưu ý trên Twitter rằng đó không phải là cố ý, nhưng ông đã được truyền cảm hứng bởi những bài hát của những năm 50.[1]

Sáng tác

Mã BMI #15975042

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"My Cruisin' Sweet Ride (Opening Version)"
Bài hát Tiếp theo:
"Kinderlumper"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên