FANDOM


Song icon
My Cruisin' Sweet Ride
(Phần mở đầu tập phim)
My Sweet Ride title card
Bài hát bởi Aaron JacobLaura Dickinson
Phát hành:
25 tháng 1, 2013
Thể loại:
Blues
Độ dài:
0:10
Aaron Jacob và Laura Dickinson niên sử
Kế trước:
"Fly On the Wall" (Aaron Jacob)
"Whalemingo" (Laura Dickinson)
Hiện tại:
My Cruisin' Sweet Ride (Opening Version)
Tiếp theo:
"Bee Song" (Laura Dickinson)
"Improbably Knot" (Aaron Jacob)
Đoạn nhạc
Aaron Jacob Laura Dickinson - My Cruisin' Sweet Ride00:10

Aaron Jacob Laura Dickinson - My Cruisin' Sweet Ride

"My Cruisin' Sweet Ride (Opening Version)" (Phần mở đầu tập phim) là bài hát được thực hiện tại mở đầu của tập phim "My Sweet Ride"

Lời bài hát

Laura Dickinson: (My sweet ride!)
Aaron Jacob: Forget all your worries,
Forget all your cares
Laura: (My sweet ride!)
Aaron: The sun's in my-

Bản dịch

Laura Dickinson: (Chuyến đi tuyệt vời!)
Aaron Jacob: Quên đi mọi sự lo âu,
Quên hết những phiền muộn
Laura: (Chuyến đi tuyệt vời!)
Aaron: Mặt trời trong tâm hồn tôi-

Thông tin cơ sở

Cước chú

Kế trước:
"Buford Reprise"
Bài hát Tiếp theo:
"My Cruisin' Sweet Ride"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên