FANDOM


Song icon
"My Evil Buddies and Me"
Doof shows his evil buddies
Doofenshmirtz cùng với những người bạn xấu xa của ông.
Bài hát bởi Danny Jacob
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Rockin' and Rollin'
Phát hành:
16 tháng 8, 2013
Thể loại:
Bubblegum pop
Độ dài:
1:17
1:24 (album)
Danny Jacob niên sử
Kế trước:
"Surfin' Asteroids"
Hiện tại:
My Evil Buddies and Me
Tiếp theo:
"Foot Stomp Mash Up"
Đoạn nhạc
Song Phineas and Ferb Mission Marvel - My Evil Buddies and Me01:17

Song Phineas and Ferb Mission Marvel - My Evil Buddies and Me

Phiên bản tập phim
Song Danny Jacob - My Evil Buddies and Me01:23

Song Danny Jacob - My Evil Buddies and Me

Phiên bản album

"My Evil Buddies and Me" là bài hát từ tập phim "Phineas and Ferb: Mission Marvel" được thực hiện bởi Danny Jacob trong lúc Heinz Doofenshmirtz, Đầu lâu Đỏ, MODOK, VenomWhiplash làm những việc mà Doofenshmirtz cho là độc ác, như dẫm lên vườn hoa, trộm đồng xu từ giếng ước, và lấy túi của những cái máy hút bụi.

Lời bài hát

Steppin' out with my brand new crew,
Nobody's gonna tell us what we can't do
Or where we can go, or what we can see
In this town everyone will listen to me.

My evil buddies and me!
(Shoop doo be doo doop!)
Me and my evil friends!
(Shoop doo be doo doop doop doo!)
When we're off together wreaking havoc,
The fun just never ends.

We're stealin' coins from wishin' wells
We're cleanin' clocks and ringin' bells
We're a rovin' pack of ne'er-do-wells, you see,
My evil buddies and me!
(Shoop doo be doo doop doop doo be doop!
Shoop doo be doo doop doop doo be doop!)

My evil buddies and me!
My evil entourage!
If you see us out carousing,
You better stay in your garage.
We're perpetratin' misdemeanors,
We're stealin' bags from vacuum cleaners,
We're the jerks who stole all those wieners from that guy.
My evil buddies and I!
(Shoop doo be doo doop doop doo be doo!
Shoop doo be doo doop!)
My evil buddies and I!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

  • Trong album, bài hát lặp lại thêm một lời "My evil buddies and I" và một lời hát "Shoop bee doop" nữa trước khi bài hát kết thúc.
  • Bài hát được hát từ cái nhìn của Doof, nhưng ông không hát nó. ("My Nemesis")

Sáng tác

Mã BMI #15802198

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"My Streets"
Bài hát Tiếp theo:
"Only Trying to Help"
Kế trước:
"Feelin' Super" (#22)
Phineas and Ferb: Rockin' and Rollin' Tiếp theo:
"Izzy's Got the Frizzies" (#24)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên