FANDOM


Trở lại "My Name is Doof"

Bài hát "My Name is Doof" ở ngôn ngữ khác.

Ngôn ngữ

Bulgari (Български език)

Heinz Doofenshmirtz: Да,Дуфеншмърц заповядва сега.
УО УО!
Да,Дуфеншмърц заповядва сега.
УО УО!

Thiếu tá Monogram: He!

Heinz Doofenshmirtz: Да,Дуфеншмърц заповядва сега.
УО УО!
Victim: Да,Дуфеншмърц заповядва сега.
УО УО!

Doofenshmirtz: Да,Дуфеншмърц...

Nhật Bản (日本語)

My name is Doof tiếng Nhật00:17

My name is Doof tiếng Nhật

Heinz Doofenshmirtz:私ドゥーフ皆いいなり!ウ!ウ!
私ドゥーフ皆いいなり!ウ!ウ!
(Thiếu tá Monogram:やめろ!)
Heinz Doofenshmirtz:私ドゥーフ皆いいなり!ウ!ウ!

Người đàn ông:彼はドゥーフ私いいなり!ウ!ウ!

Heinz Doofenshmirtz:私ドゥーフ皆いいなり!ウ!ウ!
私ドゥーフ皆いいなり!ウ!ウ!
私--

(Đặc vụ P xuất hiện trong căn phòng.)

Đám đông:彼はドゥーフ私いいなり!ウ!ウ!
彼はドゥーフ私いいなり!ウ!ウ!…

Pháp (Français)

Heinz Doofenshmirtz: Mon nom est Doof et vous ferez ce que je dis. Whoop Whoop!
Mon nom est Doof et vous ferez ce que je dis. Whoop Whoop!*

Thiếu tá Monogram: Non!

Doofenshmirtz: Mon nom est Doof et vous ferez ce que je dis. Whoop Whoop!
Mon nom est..

(Perry xuất hiện trong căn phòng)

Thiếu táMonogram: Couvrez-vous les oreilles, Agent P! Couvrez-vous les oreilles!

Một số nạn nhân: Son nom est Doof et je vais faire ce qu'il dit. Whoop Whoop!
Son nom est Doof et je vais faire ce qu'il dit. Whoop Whoop!

(Perry lôi ra một khẩu súng có hình bàn tay chỉ vào cái máy và bấm cò)

Ts. Doofenshmirtz: Mon nom est-- Non, non, non, non, revenir là-dedans! Attends, pourquoi il est -? Pourquoi -? Perry l'Ornithorynque! Je vous jure, sur tous les mammifères aquatiques j'accroche plus, vous êtes vraiment les plus récalcitrants! *Bản dịch không chính xác tuyệt đối 100%, và đoạn nhạc thực tế có thể sẽ hơi khác một chút.

Đám đông: Son nom est Doof et nous ferons ce qu'il dit. Whoop Whoop!
Son nom est Doof et nous ferons ce qu'il dit. Whoop Whoop!

Rumania (Română)

  • Tên bài hát của ngôn ngữ này là "Mă Cheamă Doof"

Doofenshmirtz: Mă Cheamă Doof,
Și veți face ce spun,
Oop,oop!

Monogram: Nuuuu!  Mă Cheamă Doof,
Și veți face ce spun,
Oop,oop!

Nạn nhân 1: Îl cheamă Doof,
Și voi face ce spune,
Oop,oop!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên