FANDOM


Bài hát
Mysterious Force
Some mysterious force.jpg
Bài hát bởi Candace và Stacy (trong phim)
Candace (album)
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions
Thể loại:
Pop
Độ dài:
1:33
Candace và Stacy niên sử
Kế trước:
"Meatloaf" (Stacy)
"Blueprints" (Candace)
Hiện tại:
Mysterious Force
Tiếp theo:
"Bust is in the Bag" (Candace)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Mysterious Force01:15

Phineas and Ferb - Mysterious Force

Phiên bản trong phim
Phineas And Ferb - Mysterious Force Lyrics (HD HQ)01:32

Phineas And Ferb - Mysterious Force Lyrics (HD HQ)

"Mysterious Force" (Thế lực Bí ẩn) là bài hát trong album Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions. Bài hát được thực hiện bởi Candace FlynnStacy Hirano. Bài hát bị cắt bỏ trong phiên bản chính của phim Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension vì thời lượng có hạn, nhưng sau đó được thêm vào là những cảnh bị cắt bỏ trong DVD của phim được phát hành.

Lời bài hát

Candace: Let me explain, though it might seem strange to you
So please refrain thinkin' bad of me
It gives me pain when I see what my brothers do
But no one else ever can see

I just want the truth known, so I call mom on the phone
But by the time she gets here, the whole thing disappears
Whatever they build every day, it gets taken away
No one sees it, of course, it's some mysterious force

To my mother every story's preposterous
Never believes no matter what I do
But though I'm right and she's wrong, I must confess
I'd prob'ly think I'm crazy, too

I just want the truth known, so I call mom on the phone
But by the time she gets here, the whole thing disappears
Whatever they build every day, it gets taken away
By some mysterious force, no one sees it, of course

Candace và Stacy: Some mysterious force
Some mysterious force
Some mysterious force
Some mysterious force.

Bản dịch

Candace: Để tớ giải thích, dù điều này có thể lạ với cậu
Vì vậy nên đừng nghĩ xấu về tớ
Nó luôn khiến tớ bực mình khi tớ thấy mấy đứa em đang làm điều gì
Nhưng không ai thấy được điều đó

Tớ chỉ muốn mọi người biết sự thật, nên tớ gọi điện thoại cho mẹ
Nhưng khi mẹ đến đây, tất cả mọi thứ đều biến mất
Cho dù mấy đứa em làm ra cái gì, thì nó đều biến mất
Không ai thấy được điều đó, tất nhiên, đó là vì thế lực bí ẩn nào đó

Đối với mẹ tớ thì các câu chuyện nghe thật vô lí
Nên mẹ không tin dù cho tớ có làm gì đi nữa
Nhưng dù tớ đúng và mẹ sai, tớ phải thừa nhận rằng
Tớ cũng nghĩ rằng tớ tưởng tượng nữa

Tớ chỉ muốn mọi người biết sự thật, nên tớ gọi điện thoại cho mẹ
Nhưng khi mẹ đến đây, tất cả mọi thứ đều biến mất
Cho dù mấy đứa em làm ra cái gì, thì nó đều biến mất
Không ai thấy được điều đó, tất nhiên, đó là vì thế lực bí ẩn nào đó

Candace và Stacy: Thế lực bí ẩn nào đó
Thế lực bí ẩn nào đó
Thế lực bí ẩn nào đó
Thế lực bí ẩn nào đó.

Thư viện ảnh

Nhấn vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ Mysterious Force.
Thư viện ảnh cho Mysterious Force có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #13200379

Cước chú

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên