FANDOM


Song icon
New Greenland Anthem
OhGreenland
Bannister đang hát.
Bài hát bởi Bannister
Thể loại:
Quốc ca
Độ dài:
0:13
Bannister niên sử
Kế trước:
Không.
Hiện tại:
New Greenland Anthem
Tiếp theo:
Không.
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Greenland National Anthem00:16

Phineas and Ferb - Greenland National Anthem

"New Greenland Anthem" (Quốc ca Greenland Mới) được hát bởi nhà khoa học xấu xa Bannister trong tập phim "Sidetracked", khi ông nói cho PerryLyla về kế hoạch cho quê nhà của ông, trong đó bao gồm một bản quốc ca mới.

Lời bài hát

Bannister: Oh, Greenland,
Home of things that aren't so green,
Though we call it Greenland.
Shiny Greenland,
People are very short there
In Greenland.

Bản dịch

Bannister: Ôi, Greenland,
Ngôi nhà của những thứ không xanh tươi lắm,
Dù chúng tôi gọi đó là Greenland.
Greenland sáng ngời,
Người dân rất lùn ở đó
Tại Greenland.

Thông tin cơ sở

  • Bài hát thứ 2 là quốc ca. ("Hail Doofania!")
  • Sự thật là có bài quốc ca của Greenland được chơi trong bài hát này. Tựa của bài quốc ca là Nunarput utoqqarsuanngoravit, dịch sang tiếng Việt là Bạn, Vùng đất cổ đại của chúng tôi.
  • Bài hát cũng được Kevin McDonald sáng tác, lồng tiếng cho Bannister.
  • Greeanland dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Vùng đất Xanh (green: màu xanh lục). Bài hát này đã chơi chữ, vì lời bài hát có câu Home of things that aren't so green, dịch ra tiếng Việt nghĩa là Ngôi nhà của những thứ không xanh tươi lắm.

Sáng tác

  • Danny Jacob
  • Kevin McDonald

BMI Work #15975324

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Handcar"
Bài hát Tiếp theo:
"Helicopter Fight"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên