FANDOM


Bài hát
"O.W.C.A. Files"
OWCA Files Image 53.jpg
Bài hát bởi Aaron Jacob
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack)
Thể loại:
Rock
Độ dài:
1:10
Aaron Jacob niên sử
Kế trước:
Curtain Call/Time Spent Together
Hiện tại:
O.W.C.A. Files (bài hát)
Tiếp theo:
Không.
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - O.W.C.A. Files (Song)01:10

Phineas and Ferb - O.W.C.A. Files (Song)

"O.W.C.A. Files" (Hồ sơ O.W.C.A.) là bài hát thực hiện bởi Aaron Daniel Jacob lúc bắt đầu và kết thúc của tập phim cùng tên.[1]

Lời bài hát

C-come on!

We got animal agents wearing brown fedoras
If you're a villain then you can't ignore us
Your evil plan is gonna fall before us
I will explain it better when we get to the chorus
'Cause if you find yourself hanging out on a limb
And your chances of survival are increasingly slim
All the odds are stacked against you and your prospects are grim
Call the Organization Without a Cool Acronym

It's the OWCA Files (yeah!)
(The OWCA Files)
It's the OWCA Files (OWCA-OWCA-OWC-come on!)
(The OWCA Files)
It's the OWCA Files (the Organization Without a Cool Acronym!)
(The OWCA Files)
It's the OWCA Files
(The OWCA Files)
OWCA!

Bản dịch

Chúng tôi có những điệp viên động vật đội mũ phớt màu nâu
Nếu bạn là kẻ xấu thì không thể lờ chúng tôi
Kế hoạch xấu xa của bạn sẽ sụp đổ trước chúng tôi
Tôi sẽ giải thích tốt hơn khi chúng ta đến phần điệp khúc
Vì nếu bạn tìm được mình đang ngàn cân treo sợi tóc
Và cơ hội để sống sót của bạn quả thật khá là ít
Mọi sự kì vọng đang đè lên bạn và tiềm năng đang ít ỏi
Hãy nhờ Tổ chức Không Có Tên viết tắt Hay

Đó là hồ sơ OWCA (yeah!)
(Hồ sơ OWCA)
Đó là hồ sơ OWCA (OWCA-OWCA-OWC-come on!)
(Hồ sơ OWCA)
Đó là hồ sơ OWCA (Tổ chức Không Có Tên viết tắt Hay!)
(Hồ sơ OWCA)
Đó là hồ sơ OWCA
(Hồ sơ OWCA)
OWCA!

Sáng tác

Mã BMI #21511404

Thông tin cơ sở

  • Đây là bài hát cuối cùng mà Aaron Jacob hát.
  • Phiên bản cuối tập phim của bài hát là bài hát cuối cùng của cả chương trình.

Cước chú

Kế trước:
"Curtain Call/Time Spent Together"
Bài hát Tiếp theo:
"Beautiful Lunchtime"
Kế trước:
"Bits of All of Us"
Bài hát (lần hai) Tiếp theo:
Không.
Kế trước:
"Irving's Camp Fire Song" (#6)
Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack) Tiếp theo:
"Army of Me" (#8)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên