Fandom

Phineas and Ferb wiki

On the Trail

445bài viết
trên wiki này
Add New Page
Thảo luận0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

On the Trail
Magnificent Few On The Trail.jpg
Chàng cao bồi hát trong phim
Bài hát bởi Chàng cao bồi trong phim
Thực hiện:
Chàng cao bồi trong phim
Độ dài:
0:33
Chàng cao bồi trong phim niên sử
Kế trước:
Không
Hiện tại:
On the Trail
Tiếp theo:
Không
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb On the trail HD00:46

Phineas and Ferb On the trail HD

Bài hát này được thể hiện trong tập "The Magnificent Few". Có giai điệu giống bài In the Mall, bài sắp được hát trong tập phim này.

Lời bài hát

On the trail
Always riding and a roping
On the trail
Where them doggies are a-loping
On the trail
(On the trail)

Nothing worse than bees a-stinging
'Cept this cowboy song we're singing
On the trail
(On the trail)

Sunset's looking awful groovy
On the trail
(On the trail)
'Cause they colorized this movie
On the trail
(On the trail)
On the trail
(On the trail)
On the trail
(On the trail)

Yah!Bản dịch

Trên con đường dài
Luôn phi ngựa và cầm dây cương
Trên con đường dài
Nơi những chú chó được thả rong
Trên con đường dài
(Trên con đường dài)

Không có gì tệ bằng vết ong đốt
Để ngăn ta hát bài hát về những chàng cao bồi
Trên con đường dài
(Trên con đường dài)

Mặt trời lặn trong thật ảm đạm
Trên con đường dài
(Trên con đường dài)
Vì họ đã to màu cho bộ phim
Trên con đường dài
(On the trail)
Trên con đường dài
(Trên con đường dài)
On the trail
(Trên con đường dài)

Yah!

Thông tin cơ sở

  • Có giai điệu giống bài In the Mall, được hát cùng 1 tập.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên