FANDOM


Song icon
"Only Trying to Help"
And I'm only trying to help
Isabella và Candace buồn bã khi không giúp được những siêu anh hùng.
Bài hát bởi CandaceIsabella
Phát hành:
16 tháng 8, 2013
Thể loại:
Ballad
Độ dài:
1:38
Candace và Isabella niên sử
Kế trước:
"Isabella's Birthday Song" (Isabella)
"Gordian Knot" (Candace)
Hiện tại:
Only Trying to Help
Tiếp theo:
"Troy (Isabella)
"Foot Stomp Mash Up" (Candace)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Only Trying to Help01:45

Phineas and Ferb - Only Trying to Help

"Only Trying to Help" là bài hát từ tập phim "Phineas and Ferb: Mission Marvel" được thực hiện bởi Isabella và Candace khi cả hai cô gái thấy mình bị bỏ ra khỏi kế hoạch giúp bọn con trai và những anh hùng.

Lời bài hát

Isabella: Well, it's all about the boys
Playing with their macho toys
And they're making so much noise
I didn't really want to shout.

Candace: My presence felt like an intrusion,  
Causing way too much confusion.
Now I've been sent into seclusion,
I've been banished and cast out.

Candace và Isabella: I'm not tryin' to place the blame,
But I feel it just the same.
That we could be, yes, we should be
In the game.

My spirit's feelin' daunted,
I'm not sure I'm all that wanted
Though I'm acting nonchalant it's clear
I'm starting to doubt myself

Don't want to sound too stoic.
I'm not feeling that heroic.
No matter what I do I blow it
And I'm only trying to help.

Only trying to help.
Only trying to help.

Candace: Only trying to help.
Only trying to help.
Only trying to help.
Only trying to help.

Isabella: I'm only trying to help.
I'm only trying to help out.
I'm only trying to help now.
I'm only...

Candace: Only trying to help.

Isabella: ...trying to help, Phineas.

Bản dịch

Isabella: Trên đời này, con trai là nhất
Họ chơi những món đồ chơi mạnh bạo
Và họ gây ra nhiều tiếng ồn
Tôi không muốn nói lên lời nào nữa.

Candace: Sự hiện diện của tôi như kẻ xâm nhập,
Khi gây ra quá nhiều sự xáo trộn.
Giờ tôi bị đưa trở lại vị trí cũ,
Tôi bị cách li và đuổi đi.

Candace và Isabella: Tôi không cố gắng nói lên điều đó,
Nhưng tôi thấy nó cũng vô nghĩa.
Rằng ta có thể, đúng, ta nên ở
Trong trò chơi.

Tinh thần của tôi như đi xuống,
Tôi không chắc tôi được như họ muốn
Tưởng rằng hành động của tôi là đúng đắn
Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân

Không muốn kiên nhẫn thêm lần nữa.
Tôi không cảm thấy mình thật anh hùng.
Dù tôi có làm gì thì cũng vô ích
Và tôi chỉ muốn giúp mà thôi.

Chỉ muốn giúp mà thôi.
Chỉ muốn giúp mà thôi.

Candace: Chỉ muốn giúp mà thôi.
Chỉ muốn giúp mà thôi.
Chỉ muốn giúp mà thôi.
Chỉ muốn giúp mà thôi.

Isabella: Tôi chỉ muốn giúp mà thôi.
Tôi cũng chỉ muốn giúp mà thôi.
Tôi chỉ muốn được giúp ngay bây giờ.
Tôi chỉ muốn...

Candace: Chỉ muốn giúp mà thôi.

Isabella: ...chỉ muốn giúp cậu thôi, Phineas.

Thư viện ảnh

Isabella and Candace upset
Thư viện ảnh cho Only Trying to Help có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Đây là lần đầu tiên mà hai nhân vật chính của chương trình hát song ca.
    • Đây cũng là bản song ca đầu tiên giữa Candace và Isabella.
  • Đây là bài hát duy nhất trong cả tập phim có nhân vật hát trên màn hình, những bài hát khác đều hát ngoài màn hình trong những hoạt cảnh.

Lỗi

  • Lúc họ hát "I'm not feeling that heroic" ("Tôi không cảm thấy mình thật anh hùng"), đôi mắt của Isabella có màu đen thay vì phải là màu xanh.

Thông tin phát hành

  • Jeff "Swampy" Marsh đăng hình ảnh và đoạn phim về Alyson Stoner đang thu âm cho bài hát vào ngày 21 tháng 6, 2012.[1][2]
    • Nếu nhìn vào liên kết ngoài đầu tiên, có thể thấy được lời bài hát của "Extraordinary", nên "Only Trying to Help" và "Extraordinary" có thể là được thu âm cùng một giai đoạn.[1]
    • Theo lời của Swampy, Alyson Stoner cải thiện phần cuối của bài hát.

Sáng tác

Mã BMI #16150459

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"My Evil Buddies and Me"
Bài hát Tiếp theo:
"Feelin' Super"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên