FANDOM


Phineas and Ferb: Last Day of Summer
LSOD Soundtack cover
Album bởi Nhiều nghệ sĩ
Phát hành:
12 tháng 9, 2015
Thu âm:
2014-2015
Thể loại:
Đĩa đơn
Nhãn hiệu:
Walt Disney Records
Niên sử
Kế trước:
Phineas and Ferb Star Wars (Music from the TV Series) - EP
Hiện tại:
Phineas and Ferb: Last Day of Summer
Tiếp theo:
Không.
Những bài hát
Danh sách:
 1. Summer All Over the World - Phineas và Đoàn phim
 2. Serious Fun - Phineas
 3. O.W.C.A.'s Goin' Down - L.O.V.E.M.U.F.F.I.N.
 4. Lots of Me - T.s Doofenshmirtz
 5. Jump Right to It - Những Cô gái Bên lò sưởi
 6. Irving's Camp Fire Song - Irving
 7. O.W.C.A. Files - Aaron Daniel Jacob
 8. Army of Me - Ts. Doofenshmirtz
 9. There's No One I'd Rather Go Nowhere With - Aaron Daniel Jacob & Jen Hirsh
 10. When Tomorrow is This Morning Again - Ts. Doofenshmirtz & Candace
 11. Triangulation - Isabella & Những Cô gái Bên lò sưởi
 12. Bits of All of Us - Tiến sĩ Doofenshmirtz
 13. Gotta Get Back in Time - Matt Bissonette
 14. They Left Me Standing Outside - Kenny Loggins
 15. Curtain Call/Time Spent Together - Aaron Daniel Jacob & Phineas với Đoàn phim
 16. What Might Have Been - Isabella & Phineas

Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack) là bản album đĩa đơn thứ bảy và cũng là bản cuối cùng từ chương trình truyền hình Phineas and Ferb. Nó được chứa những bài hát hầu hết là từ những tập phim đặc biệt, bao gồm Phineas and Ferb Save Summer, Last Day of Summer, Night of the Living Pharmacists và tập stand-alone đặc biệt O.W.C.A. Files, cũng như là một bài hát từ tập Act Your Age.

Danh sách các bài hát

Bài số Tiêu đề Sáng tác Trình bày Độ dài
1 "Summer All Over the World" Joey Lawrence, Martin Olson, Dan Povenmire Phineas và Đoàn phim 2:24
2 "Serious Fun" Robert F. Hughes, Jeff "Swampy" Marsh, Olson, Povenmire Phineas 1:45
3 "O.W.C.A.'s Goin' Down" Mike Bell, Danny Jacob, Olson, Povenmire L.O.V.E.M.U.F.F.I.N. 1:23
4 "Lots of Me" Povenmire, Marsh, Olson Ts. Doofenshmirtz 0:54
5 "Jump Right to It" Celeste Moreno, Olson Fireside Girls 1:07
6 "Irving's Camp Fire Song" Hughes, Marsh, Jack McBrayer, Olson, Povenmire Irving 2:07
7 "O.W.C.A. Files" Povenmire, Marsh, Olson, Hughes Aaron Daniel Jacob 1:16
8 "Army of Me" Hughes, Olson, Povenmire Dr. Doofenshmirtz 2:16
9 "There's No One I'd Rather Go Nowhere With" Hughes, Marsh, Povenmire, Madison Scheckel Aaron Daniel Jacob & Jen Hirsh 1:38
10 "When Tomorrow is This Morning Again" Hughes, Olson, Sue Perrotto, Povenmire Dr. Doofenshmirtz & Candace 1:37
11 "Triangulation" Povenmire, Marsh, Olson, Hughes Isabella & Fireside Girls 0:34
12 "Bits of All of Us" Ts. Doofenshmirtz 1:52
13 "Gotta Get Back in Time" Hughes, Olson, Povenmire Matt Bissonette 1:46
14 "They Left Me Standing Outside" Kenny Loggins 1:59
15 "Curtain Call/Time Spent Together" Hughes, Marsh, Povenmire, Scheckel, Olson Aaron Daniel Jacob & Phineas và Đoàn phim 4:04
16 "What Might Have Been" Hughes, Povenmire, Marsh, Scheckel Isabella & Phineas 3:27

Thông tin cơ sở

 • Album này xem lần đầu bởi Dan Povenmire vào 20 tháng Năm, 2015. [1] Trong suốt chương trình Q&A vào ngày khởi chiếu, Dan nói rằng nó sẽ là bản phát hành kĩ thuật số duy nhất không có kế hoạch phát hành thành đĩa[2] và ông không có thông tin về việc khi nào nó được phát hành.[3] Người sáng tác Danny Jacob nói rằng album là những bài hát từ các tập phim dài đặc biệt.[4]
 • Ở Ba Lan, bạn có thể mua đĩa đơn, nhưng bằng tiếng Anh.[5]

Cước chú

Liên kết ngoài

Kế trước:
Phineas and Ferb Star Wars (Music from the TV Series) - EP
Album đĩa đơn Tiếp theo:
Không.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên