FANDOM


Phineas and Ferb Star Wars (Music from the TV Series) - EP
CoverSWCD
Album bởi Đoàn phim - Phineas and Ferb
Phát hành:
22 tháng 7, 2014
Thu âm:
2013-2014
Nhãn hiệu:
Walt Disney Records
Độ dài:
10:42
Niên sử
Kế trước:
Phineas and Ferb: Rockin' and Rollin'
Hiện tại:
Phineas and Ferb Star Wars (Music from the TV Series) - EP
Tiếp theo:
Phineas and Ferb: Last Day of Summer (Original Soundtrack)
Những bài hát
Danh sách:
  1. Tatooine - PhineasFerb
  2. In the Empire - Candace, BaljeetBuford
  3. I'm Feeling So Low - Vanessa
  4. Sith-Inator - Tiến sĩ Doofenshmirtz
  5. Rebel, Let's Go! - Vanessa

Phineas and Ferb Star Wars (Music from the TV Series) - EP là bản album đĩa đơn từ tập phim cùng tên. Nó được phát hành vào 22 tháng 7, 2014.

Danh sách các bài hát

Bài số Tiêu đề Sáng tác Trình bày Độ dài
1 "Tatooine" Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh, Martin Olson, Robert F. Hughes Phineas & Ferb 2:33
2 "In the Empire" Povenmire, Marsh, Wayne Brady, Olson Candace & Buford and Baljeet 2:14
3 "I'm Feelin' So Low" Marsh, Povenmire, Olivia Olson, Olson Vanessa 1:42
4 "Sith-Inator" Hughes, Marsh, Olson, Povenmire, Randy Rogel Dr. Doofenshmirtz 1:48
5 "Rebel, Let's Go!" Povenmire, Marsh, Olson, Hughes Vanessa 2:25

Thông tin cơ sở

Cước chú

Liên kết ngoài


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên